Missie, visie en doelgroep

Missie

Hannibal organiseert ontmoetingen tussen jongeren met en zonder (ernstige) beperking door vakanties op maat aan te bieden. We moedigen initiatief, eigen inbreng en zelfontplooiing van alle jongeren aan.


Visie

Ontmoeting
Als jongerenorganisatie geeft Hannibal leeftijdsgenoten met en zonder beperking de kans om elkaar te ontmoeten en te leren kennen in hun vrije tijd. Jongeren verwerven een eigen plaats in een groep waarin ze zich thuis kunnen voelen. Ze krijgen de mogelijkheid om vriendschappen aan te gaan en een divers sociaal netwerk uit te bouwen.

Vakantie
Een vakantie met Hannibal is: ontspannen, genieten, je goed voelen. Je doet dingen waar je anders niet aan toe komt en laat je zorgen varen. We denken nieuwe concepten uit, verbeteren het bestaande aanbod en zorgen zo voor nieuwe ervaringen en kansen.

Op maat werken
Hannibal werkt op maat door vakanties aan te bieden volgens noden en leeftijd. Binnen dit kader hebben we ook aandacht voor de leefwereld van elke deelnemer. Persoonlijke aandacht en zorg vinden we minstens even belangrijk als kwaliteitsvolle activiteiten. Dit maken we waar dankzij een goede balans tussen deelnemers en vrijwilligers.

Diversiteit
Hannibal heeft positieve aandacht voor de verschillen die er zijn tussen jongeren. Deelnemen aan een activiteit van Hannibal wil zeggen dat je ieders eigenheid respecteert. Zo kom je in een groep terecht waar ook jij jezelf kan zijn. Ervaar hoe verrijkend verschillen kunnen zijn.

Kansen bieden
Hannibal biedt jongeren een veilige omgeving waarin ze kunnen experimenteren, onderzoeken en ontdekken wat belangrijk is voor hen. We kiezen resoluut voor een positieve benadering: we vertrekken vanuit ieders mogelijkheden. We houden rekening met ieders noden en stimuleren jongeren om uitdagingen aan te gaan en grenzen te verleggen. Door hen verantwoordelijkheid te geven en eigen keuzes te laten maken, dragen we bij tot hun zelfstandigheid en scherpen we hun verantwoordelijkheidsgevoel aan.

Inspraak
Bij Hannibal worden jongeren met en zonder beperking ernstig genomen. Er is ruimte voor inspraak en er is keuzemogelijkheid. Jongeren geven in samenspraak, met respect voor ieders inbreng, vorm aan hun vakantie. Hannibal stelt zichzelf als organisatie voortdurend in vraag en nodigt jongeren uit om samen de werking te verbeteren.

Doelgroep

Kinderen en jongeren met een beperking
Ons aanbod is er voor alle kinderen en jongeren met een beperking. Kinderen kunnen deelnemen vanaf een leeftijd van 6 jaar, jongeren kunnen nog meegaan tot en met 30 jaar. Elk jaar bieden we ongeveer 250 vakantieplaatsen aan.

Begeleiders
Vrijwilligers kunnen een begeleiderstaak op zich nemen. We willen hen de kans geven om zich te ontplooien, ervaring op te doen, zich te vormen, contacten op te bouwen,…
Er is veel aandacht voor werken en omgaan met kinderen en jongeren met een beperking. Begeleiders zijn afkomstig vanuit alle provincies. Bij Hannibal kan je mee als begeleider vanaf 16 jaar. Elk jaar bieden we ongeveer 215 begeleidersplaatsen aan.

Andere ondersteuning
Voor onze binnenlandse vakanties zoeken we buiten onze begeleiders nog extra ondersteuning in de vorm van:

  • Kok: deze persoon verzorgt de maaltijden van de vakantiegangers.
  • Nachtwacht: deze persoon houdt ’s nachts de wacht op de slaapkamergang en helpt de deelnemers waar nodig gedurende de nacht.
  • Logistiek medewerker: deze persoon is inzetbaar bij allerlei logistieke taakjes (inkopen doen, materiaal klaarzetten...).

Er is geen leeftijdsbegrenzing op deze taken. Elke vrijwilliger vanaf 18 jaar mag deze taken uitvoeren. Deze ondersteuning zorgt ervoor dat begeleiders zich kunnen focussen op hun kerntaak nl. elke deelnemer een topvakantie bezorgen. Elk jaar hebben we ongeveer 30 personen voor extra ondersteuning nodig.