Missie, visie en doelgroep

Missie

Hannibal biedt kinderen en jongeren met en zonder een beperking een vakantietraject op maat aan, vol plezier en kansen om zich te ontplooien.


Visie

Plezier
Een Hannibalvakantie staat voor plezier van deelnemers en vrijwilligers. Voor beiden is de vakantie een fantastische belevenis. Samen ontdekken, je goed voelen in de groep, spelen en genieten staan hierbij voorop.
 
Kansen bieden
Hannibal organiseert vakanties en activiteiten die toegankelijk zijn en vertrekt hierbij vanuit de positieve verschillen tussen mensen.
 
Hannibal stimuleert vrijwilligers en deelnemers om zichzelf te zijn, zich thuis te voelen in nieuwe ervaringen en ontmoeting met anderen. Hannibal gelooft dat dit de zelfontplooiing van eenieder vergroot.
 
Hannibal zorgt voor een veilig en positief klimaat waarin kinderen en jongeren volop kunnen deelnemen en bijdragen aan haar werking.
 
Op maat werken
Hannibal biedt elke deelnemer en vrijwilliger een ondersteuning op maat aan en organiseert vakanties die aansluiten bij ieders interesses en verwachtingen. Om dit zo goed mogelijk te realiseren ondersteunt Hannibal haar vrijwilligers met aangepaste vormingen en diverse tools.
 
Verschillen worden als een verrijking gezien. Deelnemers en vrijwilligers hebben een eigen inbreng en geven mee vorm aan hun vakantie.

Doelgroep

Kinderen en jongeren met een beperking
Ons aanbod is er voor alle kinderen en jongeren met een beperking. Kinderen kunnen deelnemen vanaf een leeftijd van 6 jaar, jongeren kunnen nog meegaan tot en met 30 jaar. Elk jaar bieden we ongeveer 250 vakantieplaatsen aan.

Begeleiders
Vrijwilligers kunnen een begeleiderstaak op zich nemen. We willen hen de kans geven om zich te ontplooien, ervaring op te doen, zich te vormen, contacten op te bouwen,…
Er is veel aandacht voor werken en omgaan met kinderen en jongeren met een beperking. Begeleiders zijn afkomstig vanuit alle provincies. Bij Hannibal kan je mee als begeleider vanaf 16 jaar. Elk jaar bieden we ongeveer 215 begeleidersplaatsen aan.

Andere ondersteuning
Voor onze binnenlandse vakanties zoeken we buiten onze begeleiders nog extra ondersteuning in de vorm van:

  • Kok: deze persoon verzorgt de maaltijden van de vakantiegangers.
  • Nachtwacht: deze persoon houdt ’s nachts de wacht op de slaapkamergang en helpt de deelnemers waar nodig gedurende de nacht.
  • Logistiek medewerker: deze persoon is inzetbaar bij allerlei logistieke taakjes (inkopen doen, materiaal klaarzetten...).

Er is geen leeftijdsbegrenzing op deze taken. Elke vrijwilliger vanaf 18 jaar mag deze taken uitvoeren. Deze ondersteuning zorgt ervoor dat begeleiders zich kunnen focussen op hun kerntaak nl. elke deelnemer een topvakantie bezorgen. Elk jaar hebben we ongeveer 30 personen voor extra ondersteuning nodig.