Verwachtingen Eigenzinnig en Groetjes

Vakantieconcept en doelgroep

 • Buitenland
 • Minibus
 • Vakantiehuis 
 • gedeelde kamers
 • Wordt er opgesplitst voor activiteiten? Af en toe, meestal groepsactiviteit
 • Hoeveel begeleiders? 2 begeleiders
 • Hoeveel verantwoordelijken? 1 VV, in totaal 2 chauffeurs
 • Leeftijd deelnemers: 18-30 jaar (6 deelnemers)
 • Welk soort activiteiten worden er gedaan? Groepsactiviteiten, keuzeactiviteiten, uitstapjes,...

Communicatie met deelnemers

 • Aandachtspunten bij communicatie?

Verbale communicatie aanpassen aan een iets eenvoudiger niveau. Maar zeker niet kinderlijk. Voldoende communiceren, zitten vaak met vragen en zijn ook mondig genoeg om ze te stellen. Voldoende grenzen stellen qua persoonlijke info die je geeft, afbakenen.De jongeren op deze vakantie hebben nood aan voorspelbaarheid, duidelijkheid en structuur. Als er iets wordt afgesproken, wordt daar best aan vastgehouden. Veranderingen worden best vermeden. Daarom kondig je zaken niet te veel op voorhand aan.

Wat dus belangrijk is, niets beloven wat niet zeker is dat je kan nakomen. Bijvoorbeeld: "We gaan een pannenkoek eten" (in een stad die je niet kent, waarvan je niet zeker weet dat je er een pannenkoek kan eten). 

 • Op welk niveau functioneren de deelnemers? Hoe kan je hierop inspelen?

Randnormaal à Licht verstandelijk. Het niveau van de deelnemers is soms wel wat verschillend. Je zal je communicatie dus wat moeten aanpassen per deelnemer. Maar over het algemeen zijn de deelnemers op deze vakantie vrij ‘sterk’ en hebben ze weinig ondersteuning nodig op vlak van communicatie.

 • Hoe kan een begeleider communiceren met een deelnemer op jullie vakantie? (woorden – prikkels – gebaren of andere)

Woorden zijn voldoende. Sommige hebben graag wel een dagplanning op papier. Maar voor de meeste deelnemers is  het voldoende ‘s morgens en ‘s avonds even de planning en de vooruitzichten mondeling te overlopen.

Begeleiding

 • Gaat het om een 1 op 1 of 1 op 2 begeleiding of groepsvakantie?

Groepsvakantie, maar er is 1 begeleider per 2 deelnemers.

 • Kan er gewisseld worden bij begeleiders of ben ik de vaste begeleider van een deelnemer?

Overdag heb je als begeleider veel contact met iedereen. Het zou kunnen dat je een paar deelnemers wat meer opvolgt. Eens extra vragen hoe het met hen gaat of alles oké is. (dit wordt afgesproken binnen je begeleidersploeg)

 • Wat wordt er nog verwacht van een vrijwilliger bij het begeleiden van de deelnemers?

Je begeleidt de deelnemers bij alle activiteiten gedurende de hele week. De deelnemers hebben soms nood aan opvolging bij ADL, namelijk aansporen om kleding te veranderen, trui mee te nemen, tanden te gaan poetsen, op tijd in hun bed te kruipen, een douche te nemen,... Maar verder kunnen ze alles wel zelfstandig.

Structuur en planning

 • In welke mate is structuur belangrijk voor de vakantie? Hoe uit zich dat in bijvoorbeeld de ruimte, de activiteiten, de communicatie, etc.)?

De nood aan structuur is bij deze groep divers. Sommige deelnemers gaan meer structuur nodig hebben. Maar standaard voorzien we een weekschema, dat we uithangen. Als er zaken moeten aangepast worden in de planning, kaderen we dit goed. Sommige deelnemers hebben moeite met veranderingen. Dit staat duidelijk aangegeven in de infofiche.  We voorzien ook voldoende rustmomenten in de planning en ruimte om even me-time te hebben. De avond ervoor of ‘s ochtends overlopen we de dagplanning mondeling voor een extra houvast. Deze deelnemers hebben graag inspraak in het programma. Dit bespreken we op het infomoment. Dit baken je ook best af door bv. de keuze te laten uit 2 activiteiten. Op de vakantie zelf kan je eventueel ook keuzes laten door bv. een rustmoment in te plannen voor zij die dat wensen. bv. op je kamer chillen of koken

 • Welke structuur moet men kunnen bieden?

Houd je aan de weekplanning die ophangt. Dit is best niet te gedetailleerd, zodat er nog dingen kunnen aangepast worden. Bijvoorbeeld: ontbijt, activiteit 1, middageten, activiteit 2, avondeten, avondactiviteit. Geen uren bijvoorbeeld, zodat je daar speling in hebt. Soms ga je boodschappen moeten herhalen en geduld uitoefenen. Zo zal je bijvoorbeeld, wel enkele keren moeten herhalen hoelaat ze moeten opstaan of hoelaat we vertrekken. Elke dag de planning overlopen en een weekschema uithangen helpt hier wel bij.

Hulp en verzorging

 • Wat wordt er verwacht van de begeleiders aan verzorging bij de deelnemers?

Vooral toezicht houden en klein beetje helpen. Herinneren aan propere kledij, tanden poetsen, …

Doe dit op een luchtige manier. Deelnemers vinden het niet fijn als je hier echt op aanspreekt, omdat ze gewend zijn dit zelfstandig te doen. 

 • Bij welke aspecten van de dag (opstaan, eten, wassen, …) kunnen ze gevraagd worden om te helpen/assisteren?

Opstaan: enkel in de gaten houden of iedereen wel opstaat. Ze kiezen zelf kleding, je kan advies geven voor het weer. Ze zeten ook vaak zelf hun wekker. 

Eten: Rekening houden met wensen (staat al een deel op deelnemersfiche), toezicht enkel als dit is aangegeven op de fiche anders is dit eigenlijk niet van toepassing

Wassen: Als je een vast douchemoment plant, waarbij de keuze is ochtend of avond, moet je hierop geen toezicht houden en maak je op die manier een structuur. De deelnemers doen vaak de deur op slot, je hebt ten slotte met 18+ te maken, die gewend zijn om thuis zelf te douchen. Het kan zijn dat sommige deelnemers vragen om hun haren te kammen.

 • In welke mate kan je als begeleider binnen deze vakantie zelf kiezen of je iets zien zitten of niet?

Je kan tijdens de voorbereidende vergaderingen aangeven wat je ziet zitten.

Voorbereiding

 • Op welke momenten verwachten jullie dat een begeleider aanwezig is?

Op de voorbereidende vergadering(en). Met facebook en dergelijke is het makkelijk om zaken digitaal samen op te volgen, dus veel voorbereidende momenten hoeven niet echt.  

Op het infomoment voor de deelnemers en ouders. (datum wordt samen afgesproken, meestal in mei of juni).

Het is fijn om jou te ontmoeten op de activiteiten die Hannibal doorheen het jaar organiseert :-)

 
 • Wat wordt er binnen jullie vakantie van een begeleider minimaal verwacht aan taken?

Voorbereiding van enkele activiteiten 

Begeleiding en deelname aan alle activiteiten

Opnemen van minstens één verantwoordelijkheid: Kook- en winkel verantwoordelijke, financieel verantwoordelijke, medicatie verantwoordelijke, materiaal verantwoordelijke, beeldverantwoordelijke 

Gesprekjes rond welbevinden met deelnemers indien nodig.

Alles wordt beslist in overleg met de hele begeleidingsploeg. Samen met de Vakantieverantwoordelijke zorgen we ervoor dat de activiteiten en maaltijden binnen budget vallen en de voorkeuren van de deelnemers gerespecteerd worden.

 
 • Kan ik samen met een andere begeleider een activiteit voorbereiden of moet ik alles alleen doen?

Kan beide, je mag alleen voorbereiden of samen met een andere begeleider.

 • Wat verwachten jullie minimaal aan bereikbaarheid (via mail, telefoon of sociale media) van een begeleider? (niet zozeer vanuit de voorbereiding, maar eerder als vraag vanuit de betrokkenheid bij de vakantie – zo zijn er mss vrijwilligers die liever niet op alles reageren of die even geen tijd hebben).

Je geeft zelf best aan hoe je het liefst communiceert. Meestal is er een facebookgroep die je wel regelmatig moet checken, omdat we graag inspraak hebben van iedereen. Probeer je steeds aan de deadline van de vv te houden. Ben je iemand die snel vergeet te reageren of heb je het even druk, geef dit aan de vv aan, dan kan hier rekening mee gehouden worden. Als de vakantie dichter komt, gaat er meer communicatie zijn. Een whatsapp groepje in combinatie met een google drive voor de voorbereidingen is ook een prima optie.

Koken

 • Zijn er koks aanwezig of koken we zelf? Gaan we soms op restaurant? Zo ja, hoe vaak?

We koken zelf en gaan ook graag eens uit eten.