Verwachtingen vakantie Aperitieven

Vakantieconcept en doelgroep

 • Binnenland
 • zelf ter plaatse gaan
 • Vakantiehuis
 • gedeelde kamers, waar nodig kunnen individuele kamers voorzien worden
 • Wordt er opgesplitst voor activiteiten? De deelnemers (en begeleiders) hebben tijdens enkele keuzemomenten telkens de keuze uit twee activiteiten. Daarnaast zijn er individuele momenten waarbij de deelnemers de mogelijkheid hebben om enkel met hun/een aandachtsbegeleider een activiteit te doen.
 • Hoeveel andere begeleiders? Hoeveel verantwoordelijken? 4 begeleiders, 2 vakantieverantwoordelijken
 • Leeftijd deelnemers: 18-30 jaar
 • Welk soort activiteiten worden er gedaan? Actieve en rustige activiteiten en uitstappen, op maat van de deelnemers

Communicatie met deelnemers

 • Aandachtspunten bij communicatie?

We hebben elke avond een kringgesprek waarop de dag erna overlopen wordt. Op die manier kunnen er duidelijke afspraken gemaakt worden. Er zal ook een dagplanning en menu uithangen.

 • Op welk niveau functioneren de deelnemers? Hoe kan je hierop inspelen?

Onze deelnemers zijn tussen de 18 en 30 jaar oud. We proberen ze -waar mogelijk- zelfstandig taken te geven en keuzes te laten maken. We benaderen de deelnemers op een volwassen manier en voorzien ook activiteiten die aansluiten bij hun leefwereld. We bevragen bij inschrijving ook naar hun leefwereld en voorstellen mbt activiteiten/uitstappen. Het kringgesprek ‘s avonds is ook samen met de deelnemers.

 • Hoe kan een begeleider communiceren met een deelnemer op jullie vakantie? (woorden – prikkels – gebaren of andere)

Begeleiders kunnen met woorden communiceren, de deelnemers zijn verbaal genoeg om aan te geven wanneer ze iets niet begrijpen. Indien nodig kunnen er pictogrammen gebruikt worden ter ondersteuning.
 

Begeleiding

 • Gaat het om een 1 op 1 of 1 op 2 begeleiding of groepsvakantie?

1 op 1 begeleiding

 • Kan er gewisseld worden bij begeleiders of ben ik de vaste begeleider van een deelnemer?

Elke begeleider heeft een vaste aandachtsdeelnemer. Dit blijft de hele week zo. Het is niet zo dat de begeleider alle activiteiten mee doet met zijn/haar aandachtsdeelnemer, hier kan in gewisseld worden.

 • Wat houdt het in om een aandachtsdeelnemer te hebben op een groepsvakantie?

Je bent het aanspreekpunt en vertrouwenspersoon van je aandachtsdeelnemer. Je verdiept je ook grondig in zijn/haar dossier en geeft eventuele tips aan andere begeleiders over je deelnemer.

 • Wat wordt er nog verwacht van een vrijwilliger bij het begeleiden van de deelnemers?

Je hebt respect voor iedereen, houdt rekening met de individuele noden van je aandachtsdeelnemer. Op een opstartvergadering worden de taken verdeeld. We vragen van begeleiders dat ze 3 grote activiteiten uitwerken en een avondactiviteit. We vragen ook dat ze enkele individuele momenten met de deelnemers voorbereiden.
 

Structuur en planning

 • In welke mate is structuur belangrijk voor de vakantie? Hoe uit zich dat in bijvoorbeeld de ruimte, de activiteiten, de communicatie, etc.)?

Iedere avond wordt er samen met de deelnemers en begeleiders de planning voor de volgende dag overlopen. Iedere deelnemer zal moeten aangeven wat hij/zij de volgende dag wil doen, dit zal op een duidelijke planning aangegeven worden. Zo is het voor iedereen duidelijk wie er de volgende dag kookt, maar is het ook voor begeleiders duidelijk hoeveel personen ze op hun activiteit kunnen verwachten.

 • Welke structuur moet men kunnen bieden?

Je kan je aan een planning houden en duidelijkheid brengen naar je deelnemer toe.

Hulp en verzorging

 • Wat wordt er verwacht van de begeleiders aan verzorging bij de deelnemers?

Dit is afhankelijk van de deelnemers die inschrijven. We gaan er van uit dat de meeste zich zelfstandig kunnen wassen en verzorgen. Soms kan er nood zijn aan verbale instructies (bv. “was nu je haren”) tijdens verzorgingsmomenten.

 • Bij welke aspecten van de dag (opstaan, eten, wassen, …) kunnen ze gevraagd worden om te helpen/assisteren?

Dit is afhankelijk van de deelnemers die inschrijven. We gaan er van uit dat de meeste deelnemers hier zelfstandig in zijn en maar minimale assistentie nodig hebben.

 • In welke mate kunnen ze binnen deze vakantie zelf kiezen of ze iets zien zitten of niet?

De deelnemers en hun noden worden overlopen tijdens een startoverleg. Daar kunnen begeleiders aangeven wat ze zien zitten en worden de deelnemers verdeeld.
 

Voorbereiding

 • Op welke momenten verwachten jullie dat een begeleider aanwezig is?

Er is een opstartvergadering waarop de deelnemers en de activiteiten overlopen en verdeeld worden. We overlopen ook de structuur en afspraken. We hebben graag dat iedereen hierbij aanwezig is zodat we rekening kunnen houden met ieders wensen en voorkeuren. Gezien de huidige maatregelen kan deze vergadering online doorgaan.

 • Er wordt van jou verwacht dat je deelneemt aan een infomoment?

Voor onze vakantie is er geen infomoment met de deelnemers voorzien.

 • Wat wordt er binnen jullie vakantie van een begeleider minimaal verwacht aan taken?

1 avondactiviteit (casino, film, karaoke/fuif,… Deze activiteiten zijn al ingepland in het weekplanning)
3 activiteiten die we met de hele groep (12) of met een deel ervan (ongeveer 6 personen) kunnen doen en die ongeveer anderhalf uur duren. De thema’s van deze activiteiten liggen reeds vast, zo zorgen we voor een gevarieerd aanbod en kunnen begeleiders aangeven welke soort activiteit hen het best ligt.
 Dagelijks 2 vrije momenten invullen met je eigen of een andere deelnemer. Deze duren in de voormiddag 1u en in de namiddag 1u30. In de voormiddag is er de mogelijkheid om tijdens dit blok te gaan zwemmen (om de 2 dagen) of mee te helpen koken, indien je deelnemer dit wenst. In de namiddag kan er ook mee geholpen worden met koken en is er een halfuur voorzien om te aperitieven.

 • Kan ik samen met een andere begeleider een activiteit voorbereiden of moet ik alles alleen doen?

Indien gewenst kunnen activiteiten per 2 voorbereid worden. Dit zal afgesproken worden wanneer alle activiteiten verdeeld worden. De twee verantwoordelijken staan ook altijd klaar om hulp te bieden als je vragen hebt.

 • Wat verwachten jullie minimaal aan bereikbaarheid (via mail, telefoon of sociale media) van een begeleider? (niet zozeer vanuit de voorbereiding, maar eerder als vraag vanuit de betrokkenheid bij de vakantie – zo zijn er mss vrijwilligers die liever niet op alles reageren of die even geen tijd hebben).

We proberen de communicatie te bundelen en tot een minimum te beperken. Deadlines en taken worden ruim op voorhand aangekondigd. Er wordt samen met de begeleiders naar een geschikt moment gezocht om samen te zitten (Doodle, poll, …). We verwachten dat de begeleiders zich vrij maken voor de opstartvergadering en binnen een afgesproken periode antwoorden op mails/vragen.
 

Koken

 • Zijn er koks aanwezig of koken we zelf? Gaan we soms op restaurant? Zo ja, hoe vaak?

De verantwoordelijken zorgen voor het weekmenu en de nodige boodschappen. Deelnemers en hun aandachtsbegeleider die willen, mogen mee helpen koken. Dit wordt de avond voordien tijdens het kringgesprek afgesproken.