Verwachtingen vakantie Beleven

Vakantieconcept en doelgroep

 • Binnenland
 • zelf ter plaatse gaan
 • aangepast vakantiehuis
 • gedeelde kamers voor begeleiders
 • Wordt er opgesplitst voor activiteiten? soms in groep, soms individueel
 • Hoeveel begeleiders? 14 begeleiders 
 • Hoeveel verantwoordelijken? 4 VV's
 • Leeftijd deelnemers 6-30 jaar
 • Welk soort activiteiten worden er gedaan? Basale activiteiten, zowel rustig als actief. Alles gericht op prikkelen van de zintuigen.

Communicatie met deelnemers

 • Aandachtspunten bij communicatie?

We praten zelf veel tegen onze deelnemers. Onze deelnemers communiceren vooral met lichaamstaal naar ons toe. We helpen elkaar hierbij.

 • Op welk niveau functioneren de deelnemers? Hoe kan je hierop inspelen?

De meeste deelnemers functioneren op basaal niveau. Ervaren, beleven en samen dingen doen staat centraal.

 • Hoe kan een begeleider communiceren met een deelnemer op jullie vakantie? (woorden – prikkels – gebaren of andere)

Dit verschilt van deelnemers tot deelnemer. Meestal met lichaamstaal, soms met gebaren, pictogrammen, soms met gewone spreektaal.
 

Begeleiding

 • Gaat het om een 1 op 1 of 1 op 2 begeleiding of groepsvakantie?

We werken zoveel mogelijk 1 op 1. We doen wel veel activiteiten in kleine groepjes, met individuele begeleiding. Zo krijgt iedereen voldoende aandacht.

 • Kan er gewisseld worden bij begeleiders of ben ik de vaste begeleider van een deelnemer?

Bij de meeste deelnemers wisselen we af en toe van begeleider tijdens activiteiten. Begeleiders staan er voor open om activiteiten te doen met meerdere begeleiders.

 • Wat houdt het in om een aandachtsdeelnemer te hebben op een groepsvakantie?

Je bent tijdens vaste momenten zoals maaltijden, verzorging, opstaan,… bij je deelnemer. Je leert deze deelnemer extra goed kennen en zorgt voor het materiaal van deze deelnemer.

 • Wat wordt er nog verwacht van een vrijwilliger bij het begeleiden van de deelnemers?

We verwachten dat je open staat om samen met de andere begeleiders de zorg voor alle deelnemers op te nemen. We verwachten dat je elkaar wil helpen. We verwachten niet dat je ervaring hebt in het verzorgen van mensen of begeleiden van de doevlgroep. We helpen je graag. We verwachten wel dat je ervoor open staat om de deelnemers te leren kennen en hen te begeleiden bij zowel activiteiten, maaltijden en verzorging (we helpen steeds en je moet geen dingen doen die je nog niet kan of je onzeker over voelt).
 

Structuur en planning

 • In welke mate is structuur belangrijk voor de vakantie? Hoe uit zich dat in bijvoorbeeld de ruimte, de activiteiten, de communicatie, etc.)?

Sommige deelnemers hebben veel nood aan structuur, andere minder. De lokalen hebben wel een duidelijke functie. Als begeleider ben je belangrijk, jij brengt structuur door de deelnemers te begeleiden doorheen de hele dag. We helpen met het geven van de juiste structuur.

 • Welke structuur moet men kunnen bieden?

We hebben een duidelijk dagschema en dat krijg je ook op papier. We overlopen dat ook iedere avond voor de volgende dag.

Hulp en verzorging

 • Wat wordt er verwacht van de begeleiders aan verzorging bij de deelnemers?

Alle deelnemers hebben verzorging nodig. We verwachten niet dat je dit kan. We verwachten wel dat je duidelijk kan aangeven wat je wel en niet ziet zitten op dit vlak. We helpen elkaar. We verwachten wel dat je open staat om te helpen met bepaalde aspecten van verzorging bij je aandachtsdeelnemer of dat je andere begeleiders wil helpen als ze dit vragen. We maken hier duidelijke afspraken rond.

 • Bij welke aspecten van de dag (opstaan, eten, wassen, …) kunnen ze gevraagd worden om te helpen/assisteren?

De meeste deelnemers hebben op alle vlakken assistentie nodig. Ook hier vragen we wat je ziet zitten en waar je met hulp misschien in wil groeien. We verwachten wel dat je wil helpen op een aantal vlakken op vlak van verzorging zodat we de verzorgende taken haalbaar kunnen verdelen onder de begeleidersploeg.

 • In welke mate kunnen ze binnen deze vakantie zelf kiezen of ze iets zien zitten of niet?

Dat kan zeker, we vragen wel om dit op voorhand duidelijk aan te geven. Er zijn veel assistentie/verzorgingstaken op deze vakantie, dus voor enkele van deze taken open staan is wel een meerwaarde. Je hoeft niets alleen te doen, we spreken duidelijke af welke taken begeleiders mogen en kunnen opnemen.
 

Voorbereiding

 • Op welke momenten verwachten jullie dat een begeleider aanwezig is?

Startoverleg van de vakantie in het voorjaar (of contact rond deze periode met de vv als je niet aanwezig kan zijn, we mailen nog ivm een datum).
Overlegmoment(en) voor vertrek, kan ook online. We mailen hier steeds over of deze info komt op de facebookgroep van onze vakantie.
(gaat hier niet om ‘officiële’ Hannibalvormingen of activiteiten, wel om vakantievoorbereidingsvergaderingen, teambuildingsactiviteiten, ed).

 • Er wordt van jou verwacht dat je deelneemt aan een infomoment?

Nee, er is geen infomoment voor deze vakantie.

 • Wat wordt er binnen jullie vakantie van een begeleider minimaal verwacht aan taken?

Als het kan en je schrijft even voor de vakantie in dan vragen we om enkele activiteiten uit te werken. Je kan kiezen of je dit alleen doet of samen met iemand en kan steeds hulp krijgen. Er zijn nog een aantal andere vrijblijvende taken die we verdelen op de startvergadering, daar hebben we geen verwachtingen in.

 • Kan ik samen met een andere begeleider een activiteit voorbereiden of moet ik alles alleen doen?

Dat kan zeker, zie hierboven.

 • Wat verwachten jullie minimaal aan bereikbaarheid (via mail, telefoon of sociale media) van een begeleider? (niet zozeer vanuit de voorbereiding, maar eerder als vraag vanuit de betrokkenheid bij de vakantie – zo zijn er mss vrijwilligers die liever niet op alles reageren of die even geen tijd hebben).

Het is fijn als je reageert op onze mailtjes en facebookgroep.
 

Koken

 • Zijn er koks aanwezig of koken we zelf? Gaan we soms op restaurant? Zo ja, hoe vaak?

We krijgen eten uit de grootkeuken van de verblijfplaats. Onze logistiek vrijwilligers helpen bij het aanpassen van de maaltijden voor de deelnemers en verwennen ons met extra lekkers.