Verwachtingen vakantie Chillen

Vakantieconcept en doelgroep

 • Binnenland
 • zelf ter plaatse gaan
 • Vakantiehuis
 • gedeelde kamers
 • Wordt er opgesplitst voor activiteiten? Af en toe, meestal groepsactiviteit
 • Hoeveel begeleiders? 5 begeleiders
 • Hoeveel verantwoordelijken? 1 VV
 • Leeftijd deelnemers 18-30 jaar
 • Welk soort activiteiten worden er gedaan? Actieve en af en toe een rustige activiteiten. Veel tijd voor rust en verzorging.

Communicatie met deelnemers

 • Aandachtspunten bij communicatie?

Hoewel onze deelnemers meestal alles begrijpen van wat we zeggen, is het soms wel handig iets trager te spreken en een boodschap nog eens te herhalen.
Het is belangrijk om op een volwassen manier tegen hen te spreken.
Het is niet omdat sommige deelnemers vanwege hun motorische beperking niet (voldoende duidelijk) spreken dat ze niet verstaan wat we zeggen. Pas wel de vorm van je boodschap aan indien ze hier nood aan hebben (bv. visuele ondersteuning: extra mimiek, gebarentaal of eigen systeem van de deelnemer gebruiken).
Betrek alle deelnemers op vakantie, ook al is het soms wat lastiger met communicatiebarrières.

 • Op welk niveau functioneren de deelnemers? Hoe kan je hierop inspelen?

Zoals verwacht wordt van een volwassene. Pas je stijl van communiceren niet aan, wel de vorm indien iemand hier nood aan heeft.
Als je iets niet verstaan hebt, vraag om de boodschap te herhalen. Gebruik humor en lach om de soms grappige situaties.

 • Hoe kan een begeleider communiceren met een deelnemer op jullie vakantie? (woorden – prikkels – gebaren of andere)

Met de meeste deelnemers kan je gewoon puur verbaal communiceren zoals in het dagelijkse leven, aan ongeveer dezelfde snelheid. Bij sommige deelnemers is extra visuele ondersteuning nodig of een apart systeem van communiceren.
Je moet geen expert worden in een bepaald type van communicatie. Door ervaring leer je veel bij en dan komt de interactie vanzelf.
Vraag verduidelijking aan een andere deelnemer of begeleider die de boodschap van een deelnemer wel opgevangen heeft.
Zoek in de infofiches naar de betekenis van bepaalde communicatie van een deelnemer.

 

Begeleiding

 • Gaat het om een 1 op 1 of 1 op 2 begeleiding of groepsvakantie?

Bij deze vakantie is er een-op-eenbegeleiding bij verzorgingsmomenten en soms bij het eten. Soms is het praktisch om met twee begeleiders ondersteuning te geven (bv. bij het werken met de tillift). Bij de activiteiten ondersteunt heel de begeleidersgroep alle deelnemers en zijn er geen specifieke aandachtsbegeleiders.

 • Kan er gewisseld worden bij begeleiders of ben ik de vaste begeleider van een deelnemer?

Bij verzorgingsmomenten ben je de vaste begeleider van je deelnemer. Je helpt vooral bij het klaarmaken in de ochtend, het klaarmaken in de avond voor het slapengaan en tijdens verzorgingsmoment en toilet doorheen de dag. Tijdens de activiteiten gaat iedereen met iedereen om. Soms worden er ook aandachtsgroepjes gemaakt: aandachtsbegeleiders van deelnemers met zwaardere noden wisselen elkaar dan af. Van aandachtsbegeleiders van deelnemers met minder zware noden wordt verwacht dat ze andere begeleiders proberen helpen waar nodig (bv. een huishoudelijk taak overnemen, een aantal andere deelnemers kort bezighouden tijdens een wachtmoment).

 • Wat houdt het in om een aandachtsdeelnemer te hebben op een groepsvakantie?

Aandachtsbegeleider zijn is vooral belangrijk bij de ochtend- en avondverzorging, het toilet en soms het eten. Je bent een beetje de vertrouwenspersoon van die deelnemer. Hij of zij kan iedereen om ondersteuing vragen, maar kan zeker ook bij jou terecht wanneer er iets scheelt. Aandachtsdeelnemers en – begeleiders bouwen tijdens de vakantie vaak een intensere band op. We zijn er allemaal voor iedereen, maar zeker voor onze aandachtsdeelnemer.

 • Wat wordt er nog verwacht van een vrijwilliger bij het begeleiden van de deelnemers?

Op deze kleine groepsvakantie gaat het er vaak relax aan toe. Maak van verzorgingsmomenten een aangenaam moment en wees enthouiast tijdens activiteiten.
Probeer je in te leven in de noden van elke deelnemer. Iedereen is anders en heeft soms andere dingen nodig. Naarmate de week vordert, zal je steeds beter kunnen inschatten welke deelnemers je voor je hebt en wie je bent als begeleider. Probeer deze kansen en talenten te benutten om er een leuke vakantie van te maken.
Communiceer met de rest van onze begeleidersgroep wanneer je met iets zit. Deel je ideeën zodat we er allemaal van kunnen leren.

 

Structuur en planning

 • In welke mate is structuur belangrijk voor de vakantie? Hoe uit zich dat in bijvoorbeeld de ruimte, de activiteiten, de communicatie, etc.)?

Geen extra aandachtspunten in de begeleiding. Onze dagindeling en het weekschema zullen voldoende structuur op zich bieden.

Hulp en verzorging

 • Wat wordt er verwacht van de begeleiders aan verzorging bij de deelnemers?

Om het evenwicht in de taken van alle begeleiders te behouden, wordt er wel verwacht dat begeleiders bereid zijn om iemand te verzorgen (helpen bij het wassen, naar het toilet gaan, helpen bij het eten). Het is niet zo dat er vanaf dag 1 verwacht wordt dat begeleiders al deze handelingen (alleen) doen als je ze zich onzeker voelen. We kunnen dit stapsgewijs opbouwen en begeleiders met minder ervaring steeds meer verantwoordelijkheid geven (bv. op dag 1 enkel helpen met aankleden en helpen bij de transer naar het toilet). Er zijn gradaties in de zorgbehoeftes die deelnemers hebben. Begeleiders met minder ervaring zullen zo goed als mogelijk een groepje vormen met deelnemers met iets minder noden (bv. geen deelnemers die een tillift nodig hebben bij transfers). Vanwege de aard van deze vakantie wordt er wel een bepaald minimum gevraagd aan ervaring met fysieke verzorging of bereidheid tot bijleren.

 • Bij welke aspecten van de dag (opstaan, eten, wassen, …) kunnen ze gevraagd worden om te helpen/assisteren?

Bij het aan- en uitkleden, het eten, het toilet kan gevraagd worden om vanaf de eerste dag al mee te helpen. Dit is nodig om toch om andere begeleiders niet te extra te belasten met zorgtaken. Als de begeleider zich nog niet zeker voelt over bepaalde handelingen (zoals wassen, incontinentiemateriaal vervangen), kan dit de eerste dagen door andere begeleiders gedaan worden. De begeleider moet wel bereid zijn om handelingen, op zijn/haar tempo, bij te leren. Ook begeleiders die het wel zien zitten om handelingen uit te voeren, maar graag bijgestaan worden door iemand anders, kunnen hier naar vragen. Handelingen met de tillift moeten sowieso met twee mensen gebeuren.

 • In welke mate kunnen ze binnen deze vakantie zelf kiezen of ze iets zien zitten of niet?

Vanwege de aard van deze vakantie wordt er wel een bepaald minimum gevraagd aan ervaring met fysieke verzorging of bereidheid tot bijleren. De zorgtaken moeten ongeveer evenwichtig verdeeld kunnen worden over de begeleiders. Indien begeleiders met meer ervaring meer zorgtaken willen en kunnen opnemen kan dit enkel wanneer begeleiders met minder zorgtaken extra huishoudelijke taken of activiteiten overnemen.


 

Voorbereiding

 • Op welke momenten verwachten jullie dat een begeleider aanwezig is?

De begeleiders proberen bij zo veel mogelijk vakantievoorbereidingen aanwezig te zijn. Als het een keer niet lukt om erbij te zijn, is dit geen probleem. Er moet nog voldoende communicatie en overleg kunnen zijn tussen alle begeleiders zodat de verwachtingen voor iedereen duidelijk zijn.

 • Er wordt van jou verwacht dat je deelneemt aan een infomoment?

Dit is geen verplichting. Het is wel zeer handig om een eerste inschatting te maken van de aandachtdeelnemer die je qua verzorging ondersteunt en kennis te maken met de rest van de deelnemers en begeleiders op vakantie.

 • Wat wordt er binnen jullie vakantie van een begeleider minimaal verwacht aan taken?

Vanwege de aard van deze vakantie wordt er wel een bepaald minimum gevraagd aan ervaring met fysieke verzorging of bereidheid tot leren. Iedere begeleider zal ook een specifieke verantwoordelijkheid krijgen (medicatie, budget, materiaal etc.)Ten slotte bereid je ook twee of drie groepsactiviteiten voor (alleen of met twee).
Begeleiders met de meeste verzorgingstaken kunnen ervoor kiezen om een kleinere verantwoordelijkheid te hebben bij de activiteiten/verantwoordelijkheden/huishoudelijke taken. Omgekeerd geldt dit ook voor begeleiders met de minste verzorgingstaken: zij krijgen meer verantwoordelijkheid bij de andere taken.

 • Kan ik samen met een andere begeleider een activiteit voorbereiden of moet ik alles alleen doen?

Voorbereiding in duo is voor elke activiteit mogelijk. Ondersteuning vragen aan een andere begeleider kan bij elke verantwoordelijkheid, activiteit, zorgtaak…

 • Wat verwachten jullie minimaal aan bereikbaarheid (via mail, telefoon of sociale media) van een begeleider? (niet zozeer vanuit de voorbereiding, maar eerder als vraag vanuit de betrokkenheid bij de vakantie – zo zijn er mss vrijwilligers die liever niet op alles reageren of die even geen tijd hebben).

Kennismakings- en voorbereidingsmomenten zullen gepland worden op basis van de bereikbaarheid van alle begeleiders (bv. niet tijdens de examens). Via een snelle poll is het wel handig om te weten wie aanwezig zal zijn. Bij een belangrijk overleg zal iedere begeleider gevraagd worden om te reageren (in een online meeting of erna via messenger). Wanneer het gaat over de uitwerking van een activiteit (van een andere begeleider) of extra vragen van andere begeleiders, moet er niet altijd gereageerd worden. Afstand houden is zeker oké op drukke momenten, maar dan communiceert de begeleider dit wel best even.
 

Koken

 • Zijn er koks aanwezig of koken we zelf? Gaan we soms op restaurant? Zo ja, hoe vaak?

Er is een kok aanwezig. Eens op restaurant gaan of eens eten afhalen is zeker een optie voor deze vakantie.