Verwachtingen vakantie Congé

Vakantieconcept en doelgroep

 • Buitenland
 • Minibus
 • Vakantiehuis 
 • gedeelde kamers
 • Wordt er opgesplitst voor activiteiten? Af en toe, meestal groepsactiviteit
 • Hoeveel andere begeleiders? 2 begeleiders
 • Hoeveel verantwoordelijken? 1 VV
 • Leeftijd deelnemers: 18-30 jaar
 • Welk soort activiteiten worden er gedaan? Groepsactiviteiten, keuzeactiviteiten, uitstapjes,...

Communicatie met deelnemers

 • Aandachtspunten bij communicatie?

Verbale communicatie aanpassen aan een iets eenvoudiger niveau. Maar zeker niet kinderlijk. 

Voldoende communiceren, zitten vaak met vragen en zijn ook mondig genoeg om ze te stellen.

Voldoende grenzen stellen qua persoonlijke info die je geeft, afbakenen

 
 • Op welk niveau functioneren de deelnemers? Hoe kan je hierop inspelen?

Matig verstandelijk. Maar over het algemeen zijn de deelnemers op deze vakantie vrij ‘sterk’ en hebben ze weinig ondersteuning nodig op vlak van communicatie. Je zal je communicatie soms wat moeten aanpassen per deelnemer.

 • Hoe kan een begeleider communiceren met een deelnemer op jullie vakantie? (woorden – prikkels – gebaren of andere)

Woorden zijn voldoende. Sommige hebben graag wel een dagplanning op papier. Maar voor de meeste deelnemers is het voldoende ‘s morgens en ‘s avonds even de planning en de vooruitzichten mondeling te overlopen. Deze deelnemers hebben graag inspraak in het programma.

Begeleiding

 • Gaat het om een 1 op 1 of 1 op 2 begeleiding of groepsvakantie?

Groepsvakantie, maar er is 1 begeleider per 2 deelnemers.

 • Kan er gewisseld worden bij begeleiders of ben ik de vaste begeleider van een deelnemer?

Overdag heb je als begeleider veel contact met iedereen. Het zou kunnen dat je een paar deelnemers wat meer opvolgt. Eens extra vragen hoe het met hen gaat of alles oké is. (dit wordt afgesproken binnen je begeleidersploeg)

 • Wat wordt er nog verwacht van een vrijwilliger bij het begeleiden van de deelnemers?

Je begeleidt de deelnemers bij alle activiteiten gedurende de hele week. De deelnemers hebben ook nood aan opvolging bij ADL, namelijk aansporen om kleding te veranderen, trui mee te nemen, tanden te gaan poetsen, op tijd in hun bed te kruipen, een douche te nemen,... Maar verder kunnen ze alles wel zelfstandig.

Structuur en planning

 • In welke mate is structuur belangrijk voor de vakantie? Hoe uit zich dat in bijvoorbeeld de ruimte, de activiteiten, de communicatie, etc.)?

De nood aan structuur is bij deze groep divers. Sommige deelnemers gaan meer structuur nodig hebben. Maar standaard voorzien we een weekschema, dat we uithangen. Er kan wel flexibel met het weekschema worden omgesprongen, als het weer bijvoorbeeld tegenzit. We voorzien ook voldoende rustmomenten in de planning en ruimte om even me-time te hebben. De avond ervoor of ‘s ochtends overlopen we de dagplanning mondeling voor een extra houvast.

 • Welke structuur moet men kunnen bieden?

Deze groep heeft niet erg veel structuur nodig. Vooral geduldig zijn en veel herhalen. Zo zal je bijvoorbeeld, wel enkele keren moeten herhalen hoelaat ze moeten opstaan of hoelaat we vertrekken. Elke dag de planning overlopen en een weekschema uithangen helpt hier wel bij.

Hulp en verzorging

 • Wat wordt er verwacht van de begeleiders aan verzorging bij de deelnemers?

Vooral toezicht houden en klein beetje helpen. Herinneren aan propere kledij, iets aangeven bij het douchen, een bh vastmaken, eten snijden, …

 • Bij welke aspecten van de dag (opstaan, eten, wassen, …) kunnen ze gevraagd worden om te helpen/assisteren?

Opstaan: kledij kiezen, helpen bij een bh vastmaken, herinneren aan een propere onderbroek, de vaste slapers wakker maken, …  

Eten: rekening houden met hun wensen, helpen bij het snijden van eten, toezicht dat men niet te veel of te weinig gaat eten.

Wassen: Herinneren om te douchen, toezicht houden, iets aangeven in de douche, ...

 
 • In welke mate kunnen ze binnen deze vakantie zelf kiezen of ze iets zien zitten of niet?

Je kan tijdens de voorbereidende vergaderingen aangeven wat je ziet zitten.

Voorbereiding

 • Op welke momenten verwachten jullie dat een begeleider aanwezig is?

Op de voorbereidende vergadering(en). Met facebook en dergelijke is het makkelijk om zaken digitaal samen op te volgen, dus veel voorbereidende momenten hoeven niet echt.  

Op het infomoment voor de deelnemers en ouders. (datum wordt samen afgesproken) 

Het is fijn om jou te ontmoeten op de activiteiten die Hannibal doorheen het jaar organiseert :-)

 
 • Er wordt van jou verwacht dat je deelneemt aan een infomoment?

 Ja (datum wordt samen afgesproken)

 • Wat wordt er binnen jullie vakantie van een begeleider minimaal verwacht aan taken?

Voorbereiding van enkele activiteiten 

Begeleiding en deelname aan alle activiteiten

Opnemen van minstens één verantwoordelijkheid: Kook- en winkel verantwoordelijke, financieel verantwoordelijke, medicatie verantwoordelijke, materiaal verantwoordelijke, beeldverantwoordelijke 

Gesprekjes rond welbevinden met deelnemers indien nodig.

Alles wordt beslist in overleg met de hele begeleidingsploeg.

 
 • Kan ik samen met een andere begeleider een activiteit voorbereiden of moet ik alles alleen doen?

Kan beide, je mag alleen voorbereiden of samen met een andere begeleider.

 • Wat verwachten jullie minimaal aan bereikbaarheid (via mail, telefoon of sociale media) van een begeleider? (niet zozeer vanuit de voorbereiding, maar eerder als vraag vanuit de betrokkenheid bij de vakantie – zo zijn er mss vrijwilligers die liever niet op alles reageren of die even geen tijd hebben).

Je geeft zelf best aan hoe je het liefst communiceert. Meestal is er een facebookgroep die je wel regelmatig moet checken, omdat we graag inspraak hebben van iedereen. Probeer je steeds aan de deadline van de vv te houden. Ben je iemand die snel vergeet te reageren of heb je het even druk, geef dit aan de vv aan, dan kan hier rekening mee gehouden worden. Als de vakantie dichter komt, gaat er meer communicatie zijn.

Koken

 • Zijn er koks aanwezig of koken we zelf? Gaan we soms op restaurant? Zo ja, hoe vaak?

We koken zelf en gaan ook graag eens uit eten. Hoe vaak hangt af van het land en de groep.