Verwachtingen vakantie Festivalitis, Luilekker en Relaxen

 

Vakantieconcept en doelgroep

 • Eigen vervoer naar de afspreekplaats (makkelijk te bereiken met de trein)- festivalitis
 • Vertrek met minibus op afgesproken plaats (meestal Antwerpen (voor luilekker en relaxen)
 • aangepaste hostel  (festivalitis), aangepast vakantiehuisje (luilekker en relaxen)
 • Wordt er opgesplitst voor activiteiten? nee, kan wel indien dit aangegeven wordt
 • Hoeveel begeleiders? 3 begeleiders
 • Hoeveel verantwoordelijken?  1 vakantieverantwoordelijke
 • Leeftijd deelnemers: 18-30 jaar
 • Welk soort activiteiten worden er gedaan?  terrasjes, citytrippen, musea, wandeling, gezelschapsspelen, festival, eigen inbreng; afhankelijk van de vakantie

Communicatie met deelnemers

 • Aandachtspunten bij communicatie?

Verbale communicatie aanpassen aan een iets eenvoudiger niveau
Voldoende grenzen stellen qua persoonlijke info die je geeft, afbakenen

 • Op welk niveau functioneren de deelnemers? Hoe kan je hierop inspelen?

Licht mentale beperking. Sommige zijn (rand)normaalbegaafd en hebben dan ondersteuning nodig op fysiek vlak.

 • Hoe kan een begeleider communiceren met een deelnemer op jullie vakantie? (woorden – prikkels – gebaren of andere)

Woorden.
 

Begeleiding

 • Gaat het om een 1 op 1 of 1 op 2 begeleiding of groepsvakantie?

1 op 2

 • Kan er gewisseld worden bij begeleiders of ben ik de vaste begeleider van een deelnemer?

Er kan gewisseld worden.

 • Wat wordt er nog verwacht van een vrijwilliger bij het begeleiden van de deelnemers?

Verzorging
Geduld

 

Structuur en planning

 • In welke mate is structuur belangrijk voor de vakantie? Hoe uit zich dat in bijvoorbeeld de ruimte, de activiteiten, de communicatie, etc.)?

Nood aan een algemene dagplanning met inspraak van de deelnemers. Er kan wel flexibel met de planning worden omgesprongen.
Duidelijke invulling voor rustige momenten (vb na het avondeten), of keuze-activiteiten aanbieden.

 • Welke structuur moet men kunnen bieden?

In grote lijnen de dagplanning overlopen.

Hulp en verzorging

 • Wat wordt er verwacht van de begeleiders aan verzorging bij de deelnemers?

Voeding: eten opdienen, snijden, geven
Wassen: begeleiding bij tanden poetsen, douchen, toilet
Aan- en uitkleden
Taakverdeling rond wie wat opneemt om de zorg te verdelen over een aantal vrijwilligers

 • In welke mate kunnen ze binnen deze vakantie zelf kiezen of ze iets zien zitten of niet?

Om de draaglast te spreiden over alle begeleiders vinden we het belangrijk dat elke begeleider hierbij wil helpen. Het is dus wel nodig dat je het ziet zitten om een deelnemer  te helpen bij de alledaagse taken zoals wassen, eten snijden, toiletbezoek... Het is vooral het openstaan voor dat belangrijk is, het is niet erg als je dit nog niet meteen zelfstandig kan.
De vakantieverantwoordelijke en andere begeleiders met ervaring staan steeds klaar om iets voor te tonen, je te helpen, iets samen te doen…. We staan er steeds voor open om jou te helpen met verzorging tot je jezelf klaar voelt om dit zelfstandig te doen. Voorafgaande ervaring in verzorging is dus zeker niet nodig! Vooral bereidheid tot leren is belangrijk. 
Uiteraard kan iedereen zijn grenzen aangeven. We spreken op voorhand met de begeleiders af hoe we de taken willen verdelen.

Voorbereiding

 • Op welke momenten verwachten jullie dat een begeleider aanwezig is?

Kennismakingsactiviteit met deelnemers (=infomoment)
Kennismakingsactiviteit met andere vrijwilligers
Min. 1 voorbereidingsvergadering ivm activiteiten

Het is fijn om jou te ontmoeten op de activiteiten die Hannibal doorheen het jaar organiseert :-)

 • Er wordt van jou verwacht dat je deelneemt aan een infomoment?

Ja.

 • Wat wordt er binnen jullie vakantie van een begeleider minimaal verwacht aan taken?

Voorbereiding van enkele activiteiten
Deelname / begeleiding van enkele activiteiten
Verzorgingstaken (in onderling overleg)
Gesprekjes rond welbevinden met deelnemers indien nodig

 • Kan ik samen met een andere begeleider een activiteit voorbereiden of moet ik alles alleen doen?

Dit kan samen.

 • Wat verwachten jullie minimaal aan bereikbaarheid (via mail, telefoon of sociale media) van een begeleider? (niet zozeer vanuit de voorbereiding, maar eerder als vraag vanuit de betrokkenheid bij de vakantie – zo zijn er mss vrijwilligers die liever niet op alles reageren of die even geen tijd hebben).

Graag bereikbaar via mail, facebook, whatsapp of telefoon (binnen de week antwoorden indien mogelijk).
 

Koken

 • Zijn er koks aanwezig of koken we zelf? Gaan we soms op restaurant? Zo ja, hoe vaak?

We koken zelf, maar niet elke avond.
We gaan regelmatig op restaurant (3-4x).