Verwachtingen vakantie Genieten

Vakantieconcept en doelgroep

 • Binnenland
 • zelf ter plaatse gaan
 • Vakantiehuis
 • gedeelde kamers
 • Wordt er opgesplitst voor activiteiten? Af en toe, meestal groepsactiviteit
 • Hoeveel  begeleiders? 8 begeleiders
 • Hoeveel verantwoordelijken? 2 VV’s
 • Leeftijd deelnemers: 6-30 jaar
 • Welk soort activiteiten worden er gedaan? Groepsactiviteiten, keuzeactiviteiten in kleine groep

Afkortingen:

VV= vakantieverantwoordelijke

Communicatie met deelnemers

 • Aandachtspunten bij communicatie?

Algemeen zou je kunnen zeggen dat onze deelnemers qua communicatie functioneren als peuters of jonge kleuters. Al zijn ook altijd deelnemers die iets minder of iets meer begrijpen.
Het is dus belangrijk om in jouw communicatie korte zinnen en eenvoudige woorden te gebruiken.
Onze deelnemers zijn echter ouder en hebben andere levenservaringen dan peuters, dus we letten er ook op om niet te betuttelend tegen hen te praten.

 • Hoe kan een begeleider communiceren met een deelnemer op jullie vakantie? (woorden – prikkels – gebaren of andere)

De manier van communiceren hangt af van deelnemer tot deelnemer.
De meeste deelnemers begrijpen heel wat gesproken taal, eenvoudige/korte zinnen. Sommige deelnemers snappen ook wat langere zinnen.
Een aantal deelnemers kunnen wat SMOG, waarbij we spreken en dat ondersteunen met gebaren.
Er zijn ook een aantal deelnemers die weinig tot geen gesproken taal begrijpen. Bij hen ondersteunen we het spreken met prikkels of door de deelnemer te begeleiden bij wat we gaan doen, iets voor te tonen…

Doorheen de week zal je als begeleider ontdekken hoe je het best met de deelnemers kan communiceren, je kan bij vragen over communicatie uiteraard ook steeds terecht bij de VV’s.

Begeleiding

 • Gaat het om een 1 op 1 of 1 op 2 begeleiding of groepsvakantie?

We zijn een groepsvakantie met 10 deelnemers & 10 begeleiders.

 • Kan er gewisseld worden bij begeleiders of ben ik de vaste begeleider van een deelnemer?

Er zijn voldoende begeleiders om tijdens activiteiten, maaltijden, verzorging… elke deelnemer 1 op 1 te begeleiden. We werken echter niet met een vaste begeleider per deelnemer.
Op vakantie werken we in aandachtsgroepjes voor verzorging en maaltijden. Samen met 1 of 2 medebegeleiders ben je verantwoordelijk voor een groepje deelnemers. Je zorgt ervoor dat ze aangekleed zijn, zit samen aan tafel, ondersteunt hen bij het wassen…
Die aandachtsgroepjes vallen volledig weg wanneer het gaat over activiteiten. We spelen in grote groep, dan heb je als begeleider contact met alle deelnemers. Of wanneer we in kleine groepjes spelen verdelen we de groepjes zonder rekening te houden met de aandachtsgroepjes. Buiten maaltijden en vezorging om, heb je met alle andere deelnemers contact.

 • Wat houdt het in om een aandachtsdeelnemer te hebben op een groepsvakantie?

Je ‘deelt’ je aandachtsdeelnemers met de andere begeleiders uit je aandachtsgroepje, samen zijn jullie verantwoordelijk voor de begeleiding van de deelnemers bij verzorging, maaltijden en andere activiteiten van het dagelijks leven.

 • Wat wordt er nog verwacht van een vrijwilliger bij het begeleiden van de deelnemers?

Het belangrijkste in het begeleiden van onze deelnemers, is een warme begeleidingsstijl. We gaan voor een gezellige vakantie vol aandacht voor onze deelnemers! We gaan mee in het tempo van de deelnemers, soms zullen activiteiten wat sneller gedaan zijn, andere zullen wat langer duren.

Structuur en planning

 • In welke mate is structuur belangrijk voor de vakantie? Hoe uit zich dat in bijvoorbeeld de ruimte, de activiteiten, de communicatie, etc.)?

De mate van structuur varieert bij ons van jaar tot jaar. Over het algemeen heeft de groep niet heel veel structuur nodig. Er zijn wel vaak individuele deelnemers die wat structuur nodig hebben. Dit bieden we aan op verschillende manieren.

 • Er hangen pictogrammen doorheen het gebouw om de verschillende ruimtes aan te duiden (vb. een picto voor toilet, een picto voor slaapkamer,..)
 • Er zijn vaste plaatsen aan tafel, we duiden aan met foto’s wie waar zit tijdens het eten
 • Er is een algemeen weekschema indien de leefruimte
 • Indien deelnemers dit nodig hebben, maken we een persoonlijk weekschema
 • Welke structuur moet men kunnen bieden?

Als begeleider hoef je hier (nog) niet heel erg sterk in te zijn, we kunnen dit samen met jou doen en zo kan je hier in groeien doorheen de week.

Hulp en verzorging

 • Wat wordt er verwacht van de begeleiders aan verzorging bij de deelnemers?

Onze deelnemers hebben overal hulp bij nodig, hoeveel hulp hangt af van deelnemer tot deelnemer.
Maaltijden: bord klaarmaken, eten snijden, boterhammen smeren … maar ook eten ingeven bij deelnemers.
Wassen: de meeste deelnemers moeten wij zelf wassen
Aankleden: De meeste deelnemers moeten wij zelf aankleden
Toilet: deelnemer begeleiden bij toilet of pampers

 • Bij welke aspecten van de dag (opstaan, eten, wassen, …) kunnen ze gevraagd worden om te helpen/assisteren?

Er is hulp nodig bij elk aspect.

 • In welke mate kunnen ze binnen deze vakantie zelf kiezen of ze iets zien zitten of niet?

Omdat alle deelnemers hulp nodig hebben, is het belangrijk dat elke begeleider hierbij wil helpen. Het is dus wel nodig dat je het ziet zitten om een deelnemer volledig te wassen, een pamper te verversen… Het is vooral het openstaan voor dat belangrijk is, het is niet erg als je dit nog niet meteen zelfstandig kan.
De vakantieverantwoordelijken en andere begeleiders met ervaring staan steeds klaar om iets voor te tonen, je te helpen, iets samen te doen…. We staan er steeds voor open om jou te helpen met verzorging tot je jezelf klaar voelt om dit zelfstandig te doen. Voorafgaande ervaring in verzorging is dus zeker niet nodig! Vooral bereidheid tot leren is belangrijk.

Voorbereiding

 • Op welke momenten verwachten jullie dat een begeleider aanwezig is?

Er worden een aantal vergaderingen gepland, we stellen hiervoor doodles op zodat zoveel mogelijk mensen aanwezig kunnen zijn. Het is fijn als iedereen erbij is, zo kunnen we al wat aan groepsvorming doen voor de vakantie begint.
We ontmoeten jullie ook graag op de activiteiten die Hannibal doorheen het jaar organiseert :-)

 • Er wordt van jou verwacht dat je deelneemt aan een infomoment?

Er wordt geen infomoment gepland voor onze vakantie.

 • Wat wordt er binnen jullie vakantie van een begeleider minimaal verwacht aan taken?

Voor de vakantie

 • graag aanwezigheid op voorbereidingsvergaderingen
 • elke begeleider moet een 5tal activiteiten voor de ganse groep voorbereiden, deze krijgen we graag op voorhand zodat we feedback kunnen geven. Je kan zelf kiezen welke activiteiten je voorbereid. De VV’s stellen een activiteitenlijst op in samenspraak met de begeleiders. Je kan vervolgens een 5tal activiteiten kiezen uit de lijst om voor te bereiden.
 • Kan ik samen met een andere begeleider een activiteit voorbereiden of moet ik alles alleen doen?

De meeste activiteiten bereid je bij ons per 2 voor, dit zorgt ervoor dat je samen kan brainstormen en samen kan nadenken. De vakantieverantwoordelijken helpen bij het voorbereiden waar nodig, je mag ons steeds om hulp of tips vragen.

 • Wat verwachten jullie minimaal aan bereikbaarheid (via mail, telefoon of sociale media) van een begeleider? (niet zozeer vanuit de voorbereiding, maar eerder als vraag vanuit de betrokkenheid bij de vakantie – zo zijn er mss vrijwilligers die liever niet op alles reageren of die even geen tijd hebben).

We verwachten dat we begeleiders af en toe eens horen, dat er geantwoord wordt op vragen… en dat voorbereidingen tijdig gemaakt worden. Dit is belangrijk voor een goed verloop van de vakantie.

Koken

 • Zijn er koks aanwezig of koken we zelf? Gaan we soms op restaurant? Zo ja, hoe vaak?

Er zijn 2 koks en 1 logistiek aanwezig op vakantie, zij zorgen voor lekkere verse maaltijden.
We maken zelf wel eens een dessertje maar de echte maaltijden worden steeds door de koks bereid.
We gaan meestal ook eens 1 keertje een terrasje doen, dan eten we bijvoorbeeld een pannenkoek of een wafel als dat mogelijk is.