Verwachtingen vakantie Op wielen

Vakantieconcept en doelgroep

 • Binnenland/Buitenland
 • Minibus en auto
 • vakantieverblijf
 • Meestal zal je een kamer delen
 • Wordt er opgesplitst voor activiteiten? Meestal zal er niet worden opgesplitst in activiteiten, heel uitzonderlijk kan dit misschien wel eens voorvallen.
 • Hoeveel begeleiders? 3 begeleiders
 • Hoeveel verantwoordelijken? 1 VV
 • Leeftijd deelnemers: 14-20 jaar
 • Welk soort activiteiten worden er gedaan? Onze vakantie is echt gericht op jongeren, dus eigenlijk doen we alles wat jongeren leuk vinden. Groepsspelen komen hier zeker aan bod. Maar ook een uitstap en een leuk terrasje sluiten we zeker niet uit. Ook onze deelnemers krijgen een grote inspraak in wat we gaan doen.

Afkortingen:

VV= Vakantieverantwoordelijke

Communicatie met deelnemers

 • Aandachtspunten bij communicatie?

De communicatie naar de deelnemers is zeer verschillend. Aangezien onze doelgroep van 14-20 jaar is, kunnen hier zowel serieuze gesprekken ( relaties, seks, toekomst) maar ook ludieke gesprekken aan bod komen.

 • Op welk niveau functioneren de deelnemers? Hoe kan je hierop inspelen?

Onze jongeren zijn normaal begaafd.

 • Hoe kan een begeleider communiceren met een deelnemer op jullie vakantie? (woorden – prikkels – gebaren of andere)

Met onze deelnemers kan je meestal gewoon praten. Soms wordt er gebruik gemaakt van een spraak computer of simpele gebaren.
 

Begeleiding

 • Gaat het om een 1 op 1 of 1 op 2 begeleiding of groepsvakantie?

Op onze vakantie gebeurt alles in groepsverband.

 • Wat wordt er nog verwacht van een vrijwilliger bij het begeleiden van de deelnemers?

Tijdens de vaste verzorgmomenten ( ’s morgens en ’s avonds) begeleid je jouw deelnemer met veel aandacht. Uiteraard kan je altijd om hulp vragen bij je mede animatoren en je vakantieverantwoordelijke. Tijdens de spelen zorgen we met heel de groep voor alle deelnemers. Maar hou jou deelnemer extra in de gaten.

Structuur en planning

 • In welke mate is structuur belangrijk voor de vakantie? Hoe uit zich dat in bijvoorbeeld de ruimte, de activiteiten, de communicatie, etc.)?

Een vaste structuur is geen onderdeel van deze vakantie.

 • Welke structuur moet men kunnen bieden?

Dit hangt sterk af van de deelnemer. Elke deelnemer heeft nood aan structuur in meer of mindere mate. In het mailtje dat je van je vakantieverantwoordelijke krijgt wordt onder andere hiernaar gevraagd.

Hulp en verzorging

 • Wat wordt er verwacht van de begeleiders aan verzorging bij de deelnemers?

De verzorging blijft meestal beperkt tot ondersteuning of nabijheid tijdens deze momenten. Zoals bv er op toezien dat ze elke dag vers ondergoed aan doen, hen eraan herinneren dat ze hun haren moeten wassen, … . Sommige deelnemers met een “zware” beperking zal je meer moeten ondersteunen. Wassen, aankleden. Transfer naar bed, stoel, WC. Maar ook deze dingen kunnen besproken worden naar wat jij ziet zitten.

 • Bij welke aspecten van de dag (opstaan, eten, wassen, …) kunnen ze gevraagd worden om te helpen/assisteren?

Al deze zaken doe je samen met je deelnemer. Waar nodig kan je hulp vragen van je medebegeleiders en vakantieverantwoordelijke.

 • In welke mate kunnen ze binnen deze vakantie zelf kiezen of ze iets zien zitten of niet?

We gaan vooraf in een vergadering nakijken welke zaken jij als vrijwilliger ziet zitten. Je kan je wensen en noden zeker uiten. Natuurlijk zullen we allemaal een beetje water bij de wijn doen.

Voorbereiding

 • Op welke momenten verwachten jullie dat een begeleider aanwezig is?

Aan het begin van de voorbereiding wordt er samen gezeten met begeleiding en deelnemers. Jullie bereiden zoveel mogelijk samen voor. Er worden afspraken gemaakt wie wat doet.

Wanneer je vragen hebt kan je steeds terecht bij je vakantieverantwoordelijke, zij proberen je ook goed op weg te helpen.

 • Wat wordt er binnen jullie vakantie van een begeleider minimaal verwacht aan taken?

Het is de bedoeling dat je actief deelneemt aan de activiteiten samen met de deelnemers. Wanneer je iets moet klaarzetten of iets anders moet doen, dan meld je dit even aan de vakantieverantwoordelijke. We zijn een team, en enkel zo kan het lukken. Ook zal je bij onze vakantie een extra taak krijgen, zoals bv beeldverantwoordelijke. Dan is het jouw verantwoordelijkheid dat er foto’s en filmpjes worden gemaakt. Dit wordt natuurlijk ook besproken op de vergaderingen.

 • Kan ik samen met een andere begeleider een activiteit voorbereiden of moet ik alles alleen doen?

Er is voor beide ruimte. Je kan activiteiten alleen uitwerken. Maar ook samen met andere medebegeleiders of in dit geval zelfs een deelnemer. We maken ook telkens een groepsopdracht, waar we met ons heel team aan werken.

 • Wat verwachten jullie minimaal aan bereikbaarheid (via mail, telefoon of sociale media) van een begeleider? (niet zozeer vanuit de voorbereiding, maar eerder als vraag vanuit de betrokkenheid bij de vakantie – zo zijn er mss vrijwilligers die liever niet op alles reageren of die even geen tijd hebben).

De meeste info geven we via de vergadering of via sociale media. We maken ook steeds een facebookgroep waarin we af en toe wat posten. Wanneer er een vraag gesteld wordt is het fijn dat  we van iedereen hier een antwoord op krijgen. Verder verwachten we ongeveer een week voor de vakantie begint een ingevulde planning en een korte voorbereiding van een aantal activiteiten, zodat we weten dat iedereen goed kan starten. Wanneer begeleiders hier moeilijkheden mee ondervinden, kunnen ze altijd ondersteund worden door de vakantieverantwoordelijke.

Koken

 • Zijn er koks aanwezig of koken we zelf? Gaan we soms op restaurant? Zo ja, hoe vaak?

We koken zelf of laten een maaltijd brengen of halen zelf een maaltijd op.