Verwachtingen vakantie Post

Vakantieconcept en doelgroep

 • Binnenland
 • zelf ter plaatse gaan
 • internaat met individuele kamers
 • Hoeveel begeleiders? 14 begeleiders
 • Hoeveel verantwoordelijken? 4 leefgroepverantwoordelijken waarvan 2 vakantieverantwoordelijken
 • Leeftijd deelnemers: 6-21 jaar
 • Welk soort activiteiten worden er gedaan? vooral individuele activiteiten, af en toe in groep

Communicatie met deelnemers

 • Aandachtspunten bij communicatie?

Dit is sterk afhankelijk van de deelnemer. Meer info hierover vind je in het dossier van je deelnemer en ook je leefgroepverantwoordelijken kunnen je hier meer over vertellen.

 • Op welk niveau functioneren de deelnemers? Hoe kan je hierop inspelen?

Ook dit verschilt van deelnemer tot deelnemer. Hierover vind je ook extra informatie in het dossier of kan je ook terecht bij je leefgroepverantwoordelijken.
De deelnemers hebben allemaal nood aan structuur en individuele begeleiding.

 • Hoe kan een begeleider communiceren met een deelnemer op jullie vakantie? (woorden – prikkels – gebaren of andere)

Met onze deelnemers kan je meestal gewoon praten. Soms wordt er gebruik gemaakt van een dagschema meestal aan de hand van picto’s. Als je deelnemer dit nodig heeft vind je dit terug in het dossier. Wanneer je hier vragen bij hebt kan je natuurlijk ook weer terecht bij je leefgroepverantwoordelijken..
 

Begeleiding

 • Gaat het om een 1 op 1 of 1 op 2 begeleiding of groepsvakantie?

1 op 1

 • Kan er gewisseld worden bij begeleiders of ben ik de vaste begeleider van een deelnemer?

Elke deelnemer heeft een vaste begeleider. Je begeleidt de hele week dezelfde deelnemer. Dit zorgt voor duidelijkheid, structuur en rust voor onze deelnemers.

 • Wat wordt er nog verwacht van een vrijwilliger bij het begeleiden van de deelnemers?

Je begeleidt je deelnemer bij alle activiteiten gedurende de hele week. Vanaf het moment dat je deelnemer opstaat tot het moment dat hij/zij gaat slapen zijn jullie samen op stap. Hierbij krijg je hulp en ondersteuning van je leefgroepverantwoordelijken. Zij zorgen onder andere voor overnames, dit zijn momenten dat jij even rust hebt en dat je LV’s voor je deelnemer zorgen. Ook zorgen ze voor onder andere leefgroepactiviteiten. Tijdens deze activiteiten ben je zelf verantwoordelijk voor je deelnemer maar zorgen de LV’s voor de organisatie van de activiteit. Hier moet je zelf niets aan voorbereiden.
 

Structuur en planning

 • In welke mate is structuur belangrijk voor de vakantie? Hoe uit zich dat in bijvoorbeeld de ruimte, de activiteiten, de communicatie, etc.)?

Structuur is heel belangrijk. Alles wordt vooraf gestructuureerd door ons voor de deelnemers. Zo hebben alle ruimtes een vaste functie, iedereen krijgt zijn vaste plaats aan de tafel in de eetzaal en een vaste tafel in het leefgroeplokaal waaraan jullie activiteiten kunnen doen. Dit alles wordt duidelijk aangegeven door het gebruik van picto’s die alles verduidelijken.
Ook in onze weekplanning zit een vaste structuur. Zo staan er dagelijks enkele vaste momenten gepland. (ochtendgym, zangmomentje, …).

 • Welke structuur moet men kunnen bieden?

Dit hangt sterk af van de deelnemer. Elke deelnemer heeft nood aan structuur in meer of mindere mate. In het mailtje dat je van je vakantieverantwoordelijke krijgt wordt onder andere hiernaar gevraagd.

Hulp en verzorging

 • Wat wordt er verwacht van de begeleiders aan verzorging bij de deelnemers?

De verzorging blijft meestal beperkt tot ondersteuning of nabijheid tijdens deze momenten. Zoals bv er op toezien dat ze elke dag vers ondergoed aan doen, hen eraan herinneren dat ze hun haren moeten wassen, …

 • Bij welke aspecten van de dag (opstaan, eten, wassen, …) kunnen ze gevraagd worden om te helpen/assisteren?

Al deze zaken doe je samen met je deelnemer. Waar nodig kan je hulp vragen van je leefgroepverantwoordelijken.

 • In welke mate kunnen ze binnen deze vakantie zelf kiezen of ze iets zien zitten of niet?

Vooraf wordt er een mailtje gestuurd waarin we naar de voorkeuren van de begeleider polsen. Wij proberen hiermee een zo goed mogelijke match te vinden tussen deelnemer en begeleider.
 

Voorbereiding

 • Op welke momenten verwachten jullie dat een begeleider aanwezig is?

Aangezien ieder zijn eigen deelnemer begeleidt zijn er geen extra momenten waarop we samen komen.
Elke begeleider bereidt een planning en activiteiten voor, voor zijn/haar deelnemer. Dit kan je zelf gewoon thuis doen. Wanneer je vragen hebt kan je steeds terecht bij je lv’s, zij proberen je ook goed op weg te helpen.

 • Er wordt van jou verwacht dat je deelneemt aan een infomoment?

Nee, er is geen infomoment voor deze vakantie.

 • Wat wordt er binnen jullie vakantie van een begeleider minimaal verwacht aan taken?

Tijdens de vakantie wordt er van onze begeleiders vooral verwacht dat ze de dag met hun deelnemer vullen en dat ze deelnemen aan geplande activiteiten samen met hun deelnemer.

 • Kan ik samen met een andere begeleider een activiteit voorbereiden of moet ik alles alleen doen?

Dit is afhankelijk van je deelnemer. De meeste deelnemers kunnen wel eens een momentje aan om in een klein groepje een korte activiteit te doen maar dit lukt zeker niet voor al onze deelnemers. Er worden doorheen de dag enkele vaste momenten georganiseerd door de lv’s waar iedereen aan kan deelnemen zoals ochtendgym, zangmomentje, …

 • Wat verwachten jullie minimaal aan bereikbaarheid (via mail, telefoon of sociale media) van een begeleider? (niet zozeer vanuit de voorbereiding, maar eerder als vraag vanuit de betrokkenheid bij de vakantie – zo zijn er mss vrijwilligers die liever niet op alles reageren of die even geen tijd hebben).

De meeste info geven we via mail door. We maken ook steeds een facebookgroep waarin we af en toe wat posten. Wanneer er een vraag gesteld wordt is het fijn dat  we van iedereen hier een antwoord op krijgen. Verder verwachten we ongeveer een week voor de vakantie begint een ingevulde planning en een korte voorbereiding van een aantal activiteiten, zodat we weten dat iedereen goed kan starten. Wanneer begeleiders hier moeilijkheden mee ondervinden, kunnen ze altijd ondersteund worden door de leefgroepverantwoordelijken.

 

Koken

 • Zijn er koks aanwezig of koken we zelf? Gaan we soms op restaurant? Zo ja, hoe vaak?

Onze kookploeg zorgt voor alle maaltijden.