Verwachtingen vakantie Verwennen

Vakantieconcept en doelgroep

 • Binnenland
 • zelf ter plaatse gaan
 • Internaat
 • individuele kamers
 • Wordt er opgesplitst voor activiteiten? Begeleiders moeten voornamelijk individuele activiteiten voorzien. Af en toe worden er groepsactiviteiten georganiseerd.
 • Hoeveel andere begeleiders? Hoeveel verantwoordelijken? 8 begeleiders, 2 vakantieverantwoordelijken
 • Leeftijd deelnemers: 6-30 jaar
 • Welk soort activiteiten worden er gedaan? Onze deelnemers genieten voornamelijk van basale activiteiten, eenvoudige en zintuiglijke activiteiten.

Afkortingen:

VV= Vakantieverantwoordelijke

Communicatie met deelnemers

 • Aandachtspunten bij communicatie?

Structureel, duidelijk, begrijpbaar (steeds korte boodschappen overbrengen). Veel van onze deelnemers praten zelf niet (of kennen slechts enkele woorden).

 • Op welk niveau functioneren de deelnemers? Hoe kan je hierop inspelen?

Basaal niveau: Deelnemers zijn wel mobiel, de meeste kunnen niet of maar heel weinig praten.
Sommige deelnemers spreken met gebaren (smog) of maken iets duidelijk aan de hand van geluiden.

 • Hoe kan een begeleider communiceren met een deelnemer op jullie vakantie? (woorden – prikkels – gebaren of andere)

De meeste deelnemers verstaan wel (beperkt) gesproken taal (vb eenvoudige zinnen, éénwoord zinnen). Gebaren/foto’s/voorwerpen kunnen de gesproken taal ondersteunen.
 

Begeleiding

 • Gaat het om een 1 op 1 of 1 op 2 begeleiding of groepsvakantie?

1 op 1 begeleiding

 • Kan er gewisseld worden bij begeleiders of ben ik de vaste begeleider van een deelnemer?

Je bent een vaste begeleider van één deelnemer.

 • Wat houdt het in om een aandachtsdeelnemer te hebben op een groepsvakantie?

 Iedere begeleider heeft zijn eigen vaste deelnemer. Je staat in voor de activiteiten, verzorging, eetmomenten, … van die deelnemer.

 • Wat wordt er nog verwacht van een vrijwilliger bij het begeleiden van de deelnemers?

Zelfstandigheid, begeleiders moeten het zien zitten om gevarieerde activiteiten aan te bieden op niveau van hun deelnemer.
 

Structuur en planning

 • In welke mate is structuur belangrijk voor de vakantie? Hoe uit zich dat in bijvoorbeeld de ruimte, de activiteiten, de communicatie, etc.)?

Voor sommige deelnemers zal structuur meer noodzakelijk zijn dan voor anderen. De meeste werken met picto’s en een duidelijke volgorde en planning van de activiteiten. Vertel als begeleider niet te veel activiteit op voorhand maar werk per 2 à 3 activiteiten per keer.

 • Welke structuur moet men kunnen bieden?

Werken met picto’s, time-timer, gestructureerd activiteiten overbrengen (als men iets beloofd heeft te gaan doen, dit dan ook daadwerkelijk verwezenlijken).

Al deze zaken kunnen we jou aanleren. Daarvoor voorziet Hannibal ook vormingen.

Hulp en verzorging

 • Wat wordt er verwacht van de begeleiders aan verzorging bij de deelnemers?

Luiers verversen, wassen, tanden poetsen, eten geven, begeleiding/hulp  bij toiletbezoek,
Men kan ook steeds hulp vragen aan de VV’s.

 • Bij welke aspecten van de dag (opstaan, eten, wassen, …) kunnen ze gevraagd worden om te helpen/assisteren?

Bij alle dagelijkse activiteiten moeten worden geassisteerd.

 • In welke mate kunnen ze binnen deze vakantie zelf kiezen of ze iets zien zitten of niet?

Men mag altijd hulp vragen aan de vv’s. Op momenten dat dit voor hen lukt, zullen ze zeker komen helpen. Het zou wel fijn zijn dat je openstaat om zelfstandig de verzorgingstaken te leren uitvoeren (vb enkele keren samen met een vv nadien alleen proberen).  Uiteraard staan de VV’s altijd klaar moesten er toch onzekerheden of moeilijkheden zijn.
 

Voorbereiding

 • Op welke momenten verwachten jullie dat een begeleider aanwezig is?

 Tijdens vakantievoorbereiding (vb. (zoom)vergadering). Op de voorwacht aanwezig zijn op de vakantielocatie om alles in gereedheid te brengen VOOR ontvangst van de deelnemers. Begeleiders komen nl. een dag vroeger aan op vakantie.

 • Er wordt van jou verwacht dat je deelneemt aan een infomoment?

Er is geen infomoment voor de deelnemers

 • Wat wordt er binnen jullie vakantie van een begeleider minimaal verwacht aan taken?

Eigen voorbereiding van de activiteiten aangepast aan het niveau van jouw individuele deelnemer, 1of 2 korte groepsmomenten. (Uiteraard willen de vv’s je met raad en daad bijstaan hierbij).

 • Kan ik samen met een andere begeleider een activiteit voorbereiden of moet ik alles alleen doen?

Er kunnen af en toe activiteiten met andere begeleiders worden gedaan, maar de individuele activiteiten voor jouw deelnemer zijn wel de hoofdzaak. Er worden namelijk ook al enkele groepsmomenten voorzien dus is het op de andere momenten wel de bedoeling om zoveel mogelijk individuele activiteiten met jouw deelnemer te doen.

 • Wat verwachten jullie minimaal aan bereikbaarheid (via mail, telefoon of sociale media) van een begeleider? (niet zozeer vanuit de voorbereiding, maar eerder als vraag vanuit de betrokkenheid bij de vakantie – zo zijn er mss vrijwilligers die liever niet op alles reageren of die even geen tijd hebben).

Er zal een Facebookgroep worden aangemaakt voor de vakantie waarop informatie, tips en deadlines zullen worden meegedeeld. We zouden willen vragen om zo goed mogelijk deze data te respecteren zodat een goede voorbereiding kan worden gegarandeerd. Communiceer zeker als er iets niet mogelijk is, dan zal er samen naar een oplossing worden gezocht.
 

Koken

 • Zijn er koks aanwezig of koken we zelf? Gaan we soms op restaurant? Zo ja, hoe vaak?

Er zullen 2 koks aanwezig zijn die voor ons koken. Misschien moeten we wel helpen met de afwas (af te spreken met de koks).