Verwachtingen vakanties Avontuur en Ravotten

Vakantieconcept en doelgroep

 • Binnenland
 • zelf ter plaatse gaan
 • Vakantiehuis
 • gedeelde kamers
 • Wordt er opgesplitst voor activiteiten? Af en toe, meestal groepsactiviteit
 • Hoeveel begeleiders? 6 begeleiders
 • Hoeveel verantwoordelijken?  2 VV’s
 • Leeftijd deelnemers: 12-18 jaar
 • Welk soort activiteiten worden er gedaan? Actieve en af en toe een rustige activiteiten. Eén tegen allen, action painting, zoektocht, knutsel activiteiten, uitstapjes in de buurt.

Communicatie met deelnemers

 • Aandachtspunten bij communicatie?

Over het algemeen zijn onze deelnemers verbaal sterk. Velen kennen ook smog. We proberen altijd een positief taalgebruik te hanteren. Als dingen over een deelnemer moeten bespreken doen we dat nooit in het bijzijn van een andere deelnemer. (Iedereen hoort alles) En we spreken altijd op een respectvolle manier over elkaar.

 • Op welk niveau functioneren de deelnemers? Hoe kan je hierop inspelen?

Op onze vakantie gaan sterkere deelnemers mee, belangrijk is dat je ze niet onderschat maar zeker ook niet overschat. Omdat ze verbaal sterker zijn merk je niet altijd dat ze emotioneel zwakker zijn. Probeer dit rustig af te toetsen als je over iets twijfelt dan kan je altijd terecht bij de VV’s.

 • Hoe kan een begeleider communiceren met een deelnemer op jullie vakantie? (woorden – prikkels – gebaren of andere)

Via woorden. We gebruiken simpele zinnen en verwijzen soms naar pictogrammen. Sommige maken ook gebruik van SMOG-gebaren.
 

Begeleiding

 • Gaat het om een 1 op 1 of 1 op 2 begeleiding of groepsvakantie?

We zijn een groepsvakantie met 8 deelnemers & 6 begeleiders & 2 vakantieverantwoordelijken.

 • Kan er gewisseld worden bij begeleiders of ben ik de vaste begeleider van een deelnemer?

We werken met aandachtsdeelnemers. Dat wil zeggen dat je samen met een andere begeleider 2 of 3 deelnemers hebt waarmee je aan tafel zit, die je verzorgt (wassen*, tandenpoetsen, …)  en die je wekt en in bed stopt. Dit biedt structuur en houvast en je wordt een vertrouwenspersoon voor de deelnemer. Tijdens activiteiten ben je de begeleider van iedereen.
 

*Dit is meestal haren wassen en aanwijzingen geven. Als je dit niet zou zien zitten kan je altijd ondersteuning vragen aan een VV.

 • Wat houdt het in om een aandachtsdeelnemer te hebben op een groepsvakantie?

Het is niet de bedoeling dat we de aandachtsgroepjes aanpassen, in een uitzonderlijk geval kan hier wel over gesproken worden.

 • Wat wordt er nog verwacht van een vrijwilliger bij het begeleiden van de deelnemers?

Er wordt verwacht dat je tijdens activiteiten zelf enthousiast meedoet en de deelnemers ondersteunt. Na het eten wassen we ook zelf met de deelnemers onze borden af aan tafel.

Structuur en planning

 • In welke mate is structuur belangrijk voor de vakantie? Hoe uit zich dat in bijvoorbeeld de ruimte, de activiteiten, de communicatie, etc.)?

We hebben een vaste dagplanning die uithangt in het leefgroeplokaal. Dit overlopen we per halve dag. We hebben vaste plekken aan tafel en een vast uur om te douchen en te gaanslapen. We hebben een ochtendritueel en je bouwt een avondritueel in met je aandachtsdeelnemer(s). Na het middageten hebben de deelnemers een uur af halfuur kamerrust.

 • Welke structuur moet men kunnen bieden?

Het is belangrijk om afspraken die je zelf maakt met een deelnemer na te komen. Bv: Als je hebt afgesproken om tijdens een rustmoment samen muziek te luisteren moet dit ook echt gebeuren.

Hulp en verzorging

 • Wat wordt er verwacht van de begeleiders aan verzorging bij de deelnemers?

Er op letten dat de deelnemer propere kleren aanheeft. Ondersteuning bieden tijdens het wassen. Erop toekijken dat de tanden gepoetst worden, hier ook eventueel bij helpen. Je houdt in het oog dat je aandachtsdeelnemer naar toilet gaat, hier is soms ook ondersteuning nodig. Probeer in het oog te houden wat de deelnemer allemaal eet.

 • Bij welke aspecten van de dag (opstaan, eten, wassen, …) kunnen ze gevraagd worden om te helpen/assisteren?

Bij al deze aspecten maar je mag hierbij steeds je eigen grenzen aangeven.

 • In welke mate kunnen ze binnen deze vakantie zelf kiezen of ze iets zien zitten of niet?

Hier is veel ruimte voor.
 

Voorbereiding

 • Op welke momenten verwachten jullie dat een begeleider aanwezig is?

Deze momenten zijn redelijk vrijblijvend. We appreciëren het wel heel hard als je hieraan meedoet. Zo zijn we al beter op elkaar ingespeeld voor de vakantie. We vinden het vooral belangrijk dat we jou kunnen bereiken als we vragen hebben of info moeten meedelen.

 • Er wordt van jou verwacht dat je deelneemt aan een infomoment?

Er wordt geen infomoment gepland voor onze vakantie.

 • Wat wordt er binnen jullie vakantie van een begeleider minimaal verwacht aan taken?

Dit is niet verplicht maar we geven altijd aan wanneer we graag zouden hebben dat je komt. We communiceren op voorhand wat er zal besproken worden en of het belangrijk is om hierbij te zijn.

 • Kan ik samen met een andere begeleider een activiteit voorbereiden of moet ik alles alleen doen?

Dit kan zeker, veel activiteiten worden per twee voorbereid.

 • Wat verwachten jullie minimaal aan bereikbaarheid (via mail, telefoon of sociale media) van een begeleider? (niet zozeer vanuit de voorbereiding, maar eerder als vraag vanuit de betrokkenheid bij de vakantie – zo zijn er mss vrijwilligers die liever niet op alles reageren of die even geen tijd hebben).

We hebben altijd een Facebookgroep van de vakantie. We verwachten dat je hier in zit en dat je de berichten die hierin geplaats worden leest. Als we een vergadermoment plannen zal je in een poll kunnen aanduiden of je er al dan niet bij zal zijn. We vinden het wel belangrijk dat je dit dan invult. Als je geen facebook hebt zullen we een andere manier om te communiceren afspreken.

Koken

 • Zijn er koks aanwezig of koken we zelf? Gaan we soms op restaurant? Zo ja, hoe vaak?

Er zijn koks aanwezig en we eten altijd op het domein. We maken ook soms tijdens een kookactiviteit een vieruurtje of een dessert. De laatste dag als de deelnemers weg zijn gaan we frietjes (of iets anders) halen om met de begeleiders te eten. Als er nog geld over is van het kookbudget dan betalen we dat hiervan. Anders moeten we hier zelf voor betalen.