Verwachtingen vakanties Heerlijks uit

Vakantieconcept en doelgroep

 • Binnenland
 • zelf ter plaatse gaan
 • Vakantiehuis
 • gedeelde kamers
 • Wordt er opgesplitst voor activiteiten? Af en toe, meestal 1 op1
 • Hoeveel andere begeleiders? 26 begeleiders
 • Hoeveel verantwoordelijken? 11 Leefgroepverantwoordelijken waarvan 2 vakantieverantwoordelijken
 • Leeftijd deelnemers: 6-30 jaar
 • Welk soort activiteiten worden er gedaan? meestal 1 op 1 activiteiten

Communicatie met deelnemers

 • Aandachtspunten bij communicatie?

Deze zijn heel erg afhankelijk van deelnemer tot deelnemer. De vakantieverantwoordelijke en leefgroepverantwoordelijken kennen de deelnemers goed, en kunnen je tips geven voor jouw deelnemer.

 • Op welk niveau functioneren de deelnemers? Hoe kan je hierop inspelen?

Het niveau van de deelnemers op vakantie varieert heel erg. Deelnemers worden wel ingedeeld in leefgroepen op basis van leeftijd en niveau. Binnen de leefgroep is het niveau van de deelnemers dus wel meer gelijklopend. De vakantieverantwoordelijke en leefgroepverantwoordelijken willen gerust meer uitleg en tips geven over de deelnemer die jij zou begeleiden. Alle deelnemers hebben echter nood aan individuele begeleiding met een planning die is afgestemd op hun noden.

 • Hoe kan een begeleider communiceren met een deelnemer op jullie vakantie? (woorden – prikkels – gebaren of andere)

Dit is opnieuw zeer verschillend van deelnemer tot deelnemer. Er zijn deelnemers die enkel korte zinnen en eenvoudige woorden begrijpen. Er zijn ook deelnemers die uitgebreid taalgebruik begrijpen en gebruiken. Er zijn enkele deelnemers die SMOG of picto’s als ondersteuning gebruiken. Dit wil zeggen dat we onze communicatie naar hen toe ondersteunen met een aantal eenvoudige gebaren. Wanneer je inschrijft voor de vakantie, stellen we je een aantal vragen en kun je zelf aangeven met welk soort deelnemer je graag een duootje wil vormen

Begeleiding

 • Gaat het om een 1 op 1 of 1 op 2 begeleiding of groepsvakantie?

1 op 1 begeleiding

 • Kan er gewisseld worden bij begeleiders of ben ik de vaste begeleider van een deelnemer?

Elke deelnemer heeft zijn eigen begeleider voor de volledige week, je trekt dus de hele week op met dezelfde deelnemer. Je deelnemer wordt af en toe overgenomen door je leefgroepverantwoordelijken, zodat je als begeleider even rust hebt.

 • Wat wordt er nog verwacht van een vrijwilliger bij het begeleiden van de deelnemers?

Als begeleider ben je eigenlijk de volledige week verantwoordelijk voor je deelnemer. Je ondersteunt hem/haar van het opstaan tot het slapengaan. Zowel bij activiteiten van het dagelijks leven, als voor het invullen van de dag van de deelnemer… je krijgt ruim voor de vakantie een weekplanning die al deels is ingevuld door je leefgroepverantwoordelijken en die je zelf verder invult met activiteiten die je 1 op 1 doet met je deelnemer. Dit gaat voornamelijk om korte, eenvoudige activiteiten. De aandachtsspanne van onze deelnemers is niet erg groot, bij velen van hen gaat het dus om activiteiten van 15 tot 30 minuten. Natuurlijk staan de verantwoordelijken steeds klaar om je te helpen of om je tips te geven, zowel bij de voorbereiding als tijdens de vakantie!

Structuur en planning

 • In welke mate is structuur belangrijk voor de vakantie? Hoe uit zich dat in bijvoorbeeld de ruimte, de activiteiten, de communicatie, etc.)?

Structuur is zeer belangrijk op onze vakantie, dit is een gemeenschappelijke factor waar alle deelnemers nood aan hebben, in meerdere of mindere mate.

 • Het volledige gebouw is gestructureerd met pictogrammen, die aangeven waarvoor elke ruimte gebruikt wordt.
 • Elke ruimte in het gebouw heeft een vaste functie
 • De refter wordt bv. enkel gebruikt voor alles wat met eten te maken heeft, daar wordt niet geknutseld…
 • Elke deelnemer heeft een vaste plek aan tafel in de refter en een vaste plek in het leefgroeplokaal. Deze worden aangeduid met pictogrammen.
 • Elke dag komt dezelfde algemene structuur terug.
 • Een aantal deelnemers hebben een persoonlijke dagplanning.
 • Sommige deelnemers werken met time timers om de duur van een activiteit aan te duiden.


Welke structuur moet men kunnen bieden?

Elke deelnemer heeft structuur nodig, maar niet in dezelfde mate. Bij je inschrijving vragen we je of je liever veel, of weinig structuur biedt. Zo vinden we een deelnemer die bij jou past. De verantwoordelijken helpen je zeker om structuur te bieden en kunnen je tips geven voor jouw specifieke deelnemer.

Hulp en verzorging

 • Wat wordt er verwacht van de begeleiders aan verzorging bij de deelnemers?

Dit is afhankelijk van de deelnemer die je begeleidt. Sommige deelnemers hebben volledige hulp nodig (wassen, aankleden, pamper verversen, …). Andere deelnemers hebben louter ondersteunende hulp nodig (zorgen dat ze verse kledij aandoen, ze eraan herinneren dat de haren gewassen moeten worden…).

 • Bij welke aspecten van de dag (opstaan, eten, wassen, …) kunnen ze gevraagd worden om te helpen/assisteren?

 Je bent de volledige dag bij je deelnemer, dus je kan gevraagd worden om bij alles te assisteren.

 • In welke mate kunnen ze binnen deze vakantie zelf kiezen of ze iets zien zitten of niet?

Bij je inschrijving vragen we je wat je zelf ziet zitten, we zoeken een deelnemer die bij jou past. De verantwoordelijken willen je steeds helpen bij verzorging. Sta je hiervoor open maar heb je geen ervaring, dan willen wij dit gerust samen met jou doen tot je klaar bent om hier alleen voor in te staan.

Voorbereiding

 • Op welke momenten verwachten jullie dat een begeleider aanwezig is?

Het is fijn als begeleiders aanwezig kunnen zijn op voorbereidingsvergaderingen. Dit is er zeker 1 maar er kunnen er meerdere gepland worden.
Ook contact met je leefgroepverantwoordelijken op voorhand vinden we heel belangrijk.

Het is fijn om jou te ontmoeten op de activiteiten die Hannibal doorheen het jaar organiseert :-)

 • Er wordt van jou verwacht dat je deelneemt aan een infomoment?

Er wordt geen infomoment gepland voor onze vakantie.

 • Wat wordt er binnen jullie vakantie van een begeleider minimaal verwacht aan taken?

Ruim voor de vakantie start krijg je van je leefgroepverantwoordelijken de algemene planning voor jouw leefgroep. Daarop zullen een aantal blokken ingevuld zijn door de verantwoordelijken. Zo gaan we zwemmen, een terrasje doen, zijn er leefgroepsactiviteiten…
De blokken die nog leeg zijn, zijn er voor 1 op 1 activiteiten die jij doet met je deelnemer. We verwachten van jou dat jij de rest van het weekschema dus aanvult voor jou en je deelnemer. Je krijgt een dossier waarin de interesses van je deelnemer vermeld staan, op basis daarvan kun je je voorbereiding maken. De leefgroepverantwoordelijken helpen je hier graag bij!
Je hoeft voor de vakantie niet de volledige planning in te vullen, we vragen je om enkel de eerste dagen voor te bereiden. Op vakantie leer je je deelnemer kennen en op basis van eerdere ervaringen kun je de rest van je planning vorm geven tijdens de vakantie.

 • Kan ik samen met een andere begeleider een activiteit voorbereiden of moet ik alles alleen doen?

Je bereidt de vakantie voor op maat van je eigen deelnemer, elke vakantievoorbereiding zal er dus anders uitzien. De leefgroepverantwoordelijken staan wel steeds klaar om je te helpen met je voorbereiding.

 • Wat verwachten jullie minimaal aan bereikbaarheid (via mail, telefoon of sociale media) van een begeleider? (niet zozeer vanuit de voorbereiding, maar eerder als vraag vanuit de betrokkenheid bij de vakantie – zo zijn er mss vrijwilligers die liever niet op alles reageren of die even geen tijd hebben).

De leefgroepverantwoordelijken zullen regelmatig contact met je opnemen met mededelingen of vragen, het is fijn als ze hier reactie op krijgen. We krijgen ook graag de voorbereiding voor de eerste dagen van de vakantie door. Het zorgt voor een fijne sfeer op vakantie als er eerder al wat onderling contact was met je medebegeleiders en leefgroepverantwoordelijken.

Koken

 • Zijn er koks aanwezig of koken we zelf? Gaan we soms op restaurant? Zo ja, hoe vaak?

Onze kookploeg zorgt voor alle maaltijden.