Verwachtingen vakanties Spetteren, Op stap en Ontspannen

Vakantieconcept en doelgroep

 • Binnenland
 • zelf ter plaatse gaan
 • Vakantiehuis
 • gedeelde kamers
 • Wordt er opgesplitst voor activiteiten? Af en toe, meestal groepsactiviteit
 • Hoeveel begeleiders? 8 begeleiders
 • Hoeveel verantwoordelijken?  2 VV’s
 • Leeftijd deelnemers: 18-30 jaar
 • Welk soort activiteiten worden er gedaan? Groepsactiviteiten, keuzeactiviteiten in kleine groep

Communicatie met deelnemers

 • Aandachtspunten bij communicatie?

Dit is sterk afhankelijk van de deelnemer. Meer info hierover vind je in het dossier van je deelnemer en ook je vakantieverantwoordelijken kunnen je hier meer over vertellen.

 • Op welk niveau functioneren de deelnemers? Hoe kan je hierop inspelen?

De meeste deelnemers hebben een matig verstandelijke beperking. Maar het niveau verschilt van deelnemer tot deelnemer. Hierover vind je ook extra informatie in het dossier of kan je ook terecht bij je vakantieverantwoordelijke.

 • Hoe kan een begeleider communiceren met een deelnemer op jullie vakantie? (woorden – prikkels – gebaren of andere)

Ook hier is het weer heel verschillend van deelnemer tot deelnemer. Met onze deelnemers kan je meestal gewoon praten. Soms wordt er gebruik gemaakt van een dagschema meestal aan de hand van picto’s. Er zijn enkele deelnemers die SMOG of picto’s als ondersteuning gebruiken. Dit wil zeggen dat we onze communicatie naar hen toe ondersteunen met een aantal eenvoudige gebaren. Er wordt niet van jou verwacht als begeleider dat je SMOG kan. Meestal zitten er wel enkele begeleiders in je groepje die dat kunnen.

Begeleiding

 • Gaat het om een 1 op 1 of 1 op 2 begeleiding of groepsvakantie?

Groepsvakantie

 • Kan er gewisseld worden bij begeleiders of ben ik de vaste begeleider van een deelnemer?

Overdag heb je als begeleider veel contact met iedereen.

 • Wat houdt het in om een aandachtsdeelnemer te hebben op een groepsvakantie?

Er zijn aandachtsgroepjes binnen je vakantie. Dat kan een cluster zijn van 2 of 3 deelnemers waarvan jij de aandachtsbegeleider bent. Soms ben je met 2 begeleiders verantwoordelijk voor meerdere deelnemers. Dat houdt in dat jij er bent voor hen bij het opstaan, dat je dichtbij hen aan tafel zit en dat je hen ’s avonds begeleidt bij het in bed steken.

 • Wat wordt er nog verwacht van een vrijwilliger bij het begeleiden van de deelnemers?

Je begeleidt de deelnemers bij alle activiteiten gedurende de hele week.

Structuur en planning

 • In welke mate is structuur belangrijk voor de vakantie? Hoe uit zich dat in bijvoorbeeld de ruimte, de activiteiten, de communicatie, etc.)?

Structuur is wel belangrijk. Alles wordt vooraf gestructuureerd door ons voor de deelnemers. Zo hebben alle ruimtes een vaste functie, iedereen krijgt zijn vaste plaats aan de tafel in de eetzaal. Dit alles wordt duidelijk aangegeven door het gebruik van picto’s die alles verduidelijken. In de eetzaal hangt er een dagschema met picto’s dat elke avond wordt aangepast aan de activiteiten van de volgende dag. De volgende ochtend/middag/avond wordt dit schema eens overlopen. Deelnemers die meer nood hebben aan voorspelbaarheid gaan al regelmatig eens vragen om te gaan kijken naar de daglijn en zo kan je alles met hen nog eens overlopen.

 • Welke structuur moet men kunnen bieden?

Dit hangt sterk af van de deelnemer. Elke deelnemer heeft nood aan structuur in meer of mindere mate. Je vakantieverantwoordelijke zal op voorhand laten weten welke deelnemers meer nood hebben aan structuur.

Hulp en verzorging

 • Wat wordt er verwacht van de begeleiders aan verzorging bij de deelnemers?

De verzorging van deze deelnemers is alweer heel verschillend. Het kan gaan tot beperkte ondersteuning of nabijheid tijdens bepaalde momenten. Zoals bv er op toezien dat ze elke dag vers ondergoed aan doen, hen eraan herinneren dat ze hun haren moeten wassen, …  Andere deelnemers dragen bvb luiers en moet je regelmatig verversen. Sommigen ga je helpen bij het wassen, eten, poep vegen…

 • Bij welke aspecten van de dag (opstaan, eten, wassen, …) kunnen ze gevraagd worden om te helpen/assisteren?

Al deze zaken doe je samen met je deelnemer. Waar nodig kan je hulp vragen van je medebegeleider of vakantieverantwoordelijke.

 • In welke mate kunnen ze binnen deze vakantie zelf kiezen of ze iets zien zitten of niet?

Tijdens 1 van de eerste samenkomsten met je groepje kan je aangeven wat je wel en niet ziet zitten. Het kan ook zijn dat je in het begin aangeeft dat je iets liever niet doet, maar dat je doorheen de week hierin wel wil bijleren en hierin groeit.

Voorbereiding

 • Op welke momenten verwachten jullie dat een begeleider aanwezig is?

Je VV maakt samen met jou en de rest van je groepje het weekschema op. Elke begeleider neemt een aantal activiteiten voor zijn rekening om uit te werken. Wanneer je vragen hebt kan je steeds terecht bij je VV’s. Zij proberen je ook goed op weg te helpen.

 • Er wordt van jou verwacht dat je deelneemt aan een infomoment?

Er wordt geen infomoment gepland voor onze vakantie.

 • Wat wordt er binnen jullie vakantie van een begeleider minimaal verwacht aan taken?

Er wordt tijdens de vakantie verwacht dat degene die verantwoordelijk was voor een bepaalde activiteit de avond er voor zorgt dat deze tot in de puntjes is uitgewerkt. Eventueel zet je als begeleider dan al je materiaal klaar voor je activiteit de volgende dag. Je vraagt op tijd de hulp van je medebegeleiders als je ondersteuning van hen nodig hebt tijdens de activiteit zelf. Als spelleider probeer je zo weinig mogelijk zelf mee te spelen om het overzicht over de hele groep te bewaren.

 • Kan ik samen met een andere begeleider een activiteit voorbereiden of moet ik alles alleen doen?

Het gebeurt op deze vakantie zeker regelmatig dat je samen met een andere begeleider een activiteit voorbereidt. Je staat er zeker niet alleen voor!

 • Wat verwachten jullie minimaal aan bereikbaarheid (via mail, telefoon of sociale media) van een begeleider? (niet zozeer vanuit de voorbereiding, maar eerder als vraag vanuit de betrokkenheid bij de vakantie – zo zijn er mss vrijwilligers die liever niet op alles reageren of die even geen tijd hebben).

De meeste info geven we via mail of via de facebookgroep van deze vakantie. De vakantieverantwoordelijke houdt je op de hoogte van via welke manier jullie gaan communiceren. Wanneer er een vraag gesteld wordt is het fijn dat we van iedereen hier een antwoord op krijgen. We verwachten van jou dat je tegen een afgesproken deadline je activiteitenfiches hebt ingevuld. Zo kan de vakantieverantwoordelijke dit nog tijdig nakijken en opmerkingen geven. Jij past ze aan en geeft door aan de VV welk materiaal je nodig hebt. Zo kan de materiaallijst ook tijdig worden doorgestuurd naar Hannibal.

Koken

 • Zijn er koks aanwezig of koken we zelf? Gaan we soms op restaurant? Zo ja, hoe vaak?

Onze kookploeg zorgt voor alle maaltijden.