Werkgroepen

Inspraak is heel belangrijk voor onze werking! Als vrijwilliger kan je dan ook aansluiten bij onze werkgroepen. Sommige staan open voor alle vrijwilligers, bij anderen word je gevraagd op basis van je functie of jouw ervaring en capaciteiten. Bij Hannibal zijn er vijf werkgroepen:

Vakantiewerking

Deze werkgroep die 5 keer per jaar samenkomt is cruciaal voor onze werking! Alles wat begeleiders en deelnemers aangaat wordt hier besproken. Zo kunnen we onze vakanties optimaliseren! Deze werkgroep is exclusief voor vakantieverantwoordelijken.

Beleid

Deze werkgroep bestaat uit afgevaardigden vanuit de verschillende doelgroepen en buigt zich over de beleidsnota, de missie & visie van Hannibal, de richting die de organisatie moet uitgaan...

Imago

Huisstijl, brochure, website, promofilm, nieuwsbrief, beurzen, affiches, flyers, gadgets... Hier moet je zijn met je leuke ideeën!

Vorming

Heel het pakket cursussen en workshops dat Hannibal voorziet, wordt hier besproken. Geef zelf vorming of beslis over de onderwerpen van de workshops!

 

Internationaal

Interesse voor andere culturen? In deze WG bedenken we internationale projecten en kan je als Hanniballer ervaring uitwisselen met andere jongeren uit Europa.

(deze werkgroep gaat door bij voldoende interesse)

Raad van bestuur en algemene vergadering

Geen vzw zonder de nodige vrijwilligers die de begroting, personeelszaken en de langetermijnvisie mee in het oog houden. Zijn dit zaken die jou aanspreken? Stel je dan kandidaat om een aantal keren per jaar samen te komen om belangrijke beslissingen voor Hannibal te maken. Geen tijd maar wel zin om betrokken te worden? Welkom op onze algemene vergadering (1 keer per jaar in maart)!

De werkgroepen gaan door op het Hannibalkantoor in Berchem (op vraag van de werkgroepleden kan dit ook elders). Jouw verplaatsingen worden gedekt door een forfaitaire onkostenvergoeding. 

Terug naar overzichtspagina.

Interesse? Vul hieronder het formulier in:


 

INFO WERKROEPEN