Wat met de zomer van 2021?

Ook tijdens de zomer van 2021 zullen we rekening moeten houden met een heel aantal regels om het risico op een besmetting zo klein mogelijk te houden op onze vakanties.

Op de website van de Ambrassade vinden jullie de algemene jeugdwerkregels voor deze zomer terug. Dit zijn maatregelen die de Overheid samen met de jeugdwerkorganisaties en de experten heeft uitgewerkt. Ze gelden voor het hele jeugdwerk.

Hannibal heeft deze regels vertaald naar regels die op maat zijn van onze organisatie en onze doelgroep.

De belangrijkste elementen geven we hieronder weer.

ALGEMEEN

 • Zit je in quarantaine, heb je symptomen minder dan 3 dagen voor de start van de vakantie of ben je ziek, dan kan je NIET deelnemen aan de vakantie.
 • Behoor je tot de risicogroep (meer info) dan hebben we een schriftelijke toelating nodig van je (huis)arts of ouders of verantwoordelijke.
 • Alle deelnemers en vrijwilligers vullen een uitgebreide medische fiche in en verklaren dat ze de week voor de vakantie geen symptomen vertoonden. We rekenen hier ook op de verantwoordelijkheid van eenieder om het risico op een besmetting zo klein mogelijk te houden.
 • Hannibal heeft vooraf gesproken met een huisarts in de buurt van het vakantieverblijf en informeerde deze over de doelgroep van de vakantie en de extra kwetsbaarheid.
 • Elke vakantie is 1 sociale bubbel of contactgroep.
 • Binnen een contactgroep is het niet nodig om een mondmasker te dragen of 1,5 meter afstand te bewaren. Wel moeten nauwe contacten zoveel mogelijk vermeden worden. Hannibal zal in elke situatie voor de juiste bescherming zorgen in het belang van de deelnemer en de vrijwilliger.
 • Hannibal kiest voor pretesting voor bepaalde vakanties waar intensere contacten (verzorging, knuffels, ...) niet kunnen vermeden worden en ook deel uitmaken van de vakantieformule.
 • Er wordt een contactlogboek bijgehouden zodat we weten met wie elke deelnemer in aanraking is geweest tijdens de vakantie. Alle contacten met externe personen worden bijgehouden. En dat geldt zeker voor de hoogrisicocontacten (contact met externen van langer dan 15min en op minder dan 1,5m afstand.
 • Het onthaal en vertrek van deelnemers op vakantie zal nog steeds anders zijn - meer details hierover vind je terug op de vakantiebrief. Belangrijk is wel dat je het vakantieverblijf niet betreedt tenzij met toestemming om naar het toilet te gaan.
 • Heb je vragen omtrent de zomerregels dan kan je terecht bij onze corona-coördinator Nathalie. Je kan haar tijdens de kantooruren bereiken op 03 609 54 40 of info@hannibalvakanties.be  - zij zal ook het aanspreekpunt zijn bij een (vermoeden van) besmetting voor de contacttracing.
 • Focus ligt nog steeds op (hand)hygiëne, verluchting en regelmatig reinigen.
 • Er is een noodprocedure met stappen in geval van een (vermoeden van) besmetting.

BUITENLAND

 • Alle buitenlandse vakanties kunnen doorgaan mits het respecteren van de regels (zowel bij het reizen als het volgen van de maatregelen in het land van bestemming).
 • Europa heeft beslist dat 'vrij verkeer' mogelijk moet zijn aan de hand van een digitaal groen certificaat, het zogenaamde 'coronapaspoort'. Met dit paspoort, dat eigenlijk een QR code is, zal je kunnen bewijzen dat je OF volledig gevaccineerd bent (start van de vakantie > 14 dagen na je laatste dosis) OF een negatieve PCR test hebt laten ondergaan binnen 72u (voor sommige bestemmingen 48u) voor vertrek of een sneltest 24u voor vertrek OF over antilichamen beschikt omdat je de ziekte hebt doorgemaakt (meer info en details vind je op de site van de overheid).
 • Je kan hierbij gebruik maken van 1 (van de 2) gratis PCR testen die de overheid ter beschikking stelt. Hierbuiten kost een PCR test 46,81 euro en wordt niet terugbetaald door via de ziekteverzekering.
 • Het coronapaspoort is een QR code die vanaf 17/06 beschikbaar is via covidsafe.be
 • Het voorgaande zal een voorwaarde zijn om een land binnen te mogen, alle landen kunnen zelf nog bijkomende maatregelen stellen.
 • We houden jullie hier per bestemming op de hoogte:België is kleurcode ORANJE.

de status op 19/07/2021 is de volgende (wij passen aan wanneer er veranderingen zijn)

 1. Spanje: Valencia is een autonome regio in Spanje en heeft momenteel kleurcode ROOD (vooraf registreren op https://travellersonline.diplomatie.be) en invullen van FCS formulier (https://www.spth.gob.es/) - Vlaanderen is groene zone waardoor geen test of vaccinatiebewijs meer nodig is.
 2. Frankrijk: Congé in Frankrijk vindt plaats in de regio Centre-Val de Loire en deze regio is nog kleurcode GROEN, evenals de regio Normandië (GROEN)
 3. Duitsland: Heel Duitsland kleurt GROEN (buiten enkele regio's waar we niet verblijven)
 4. Slovenië: Voorlopig nog kleurcode GROEN maar het gaat de goede kant uit met de besmettingen en versoepelingen worden aangekondigd
 5. Denemarken: Hejls bevindt zich in kleurcode GROEN
 6. Zwitserland: kleurcode ORANJE, Zwitserland is geen EU lidstaat en hanteert een ander systeem van kleurcodes, België is een risico gebied voor Zwitserland, wat concreet betekent dat wanneer je volledig gevaccineerd bent, je dit moet kunnen bewijzen, maar je ook het land mag binnenkomen zonder test of quarantaine. Voor wie niet gevaccineerd is, volgt er het invullen van een document, een test en een verplichte quarantaine.
 • Hoe ga je te werk voor een test? Je hebt een code nodig om een test te laten afleggen.
  • Voor vertrek: 1. Je vraagt je code aan of krijgt je code via één van deze wegen: de huisarts, de arbeidsgeneesheer, de CLB-arts, de contacttracer of na het invullen van een Passenger Locator Form. De code voor de gratis tests zal je kunnen aanvragen via Myhealthviewer.be of mijngezondheid.be vanaf 1 juli en je zal vanaf dan ook zelf een code kunnen aanmaken voor een niet-gratis test. 2. Met deze code kan je een staalafname boeken via de website www.mijngezondheid.be. Let op, die code is maar tien dagen geldig.  3. Maak tijdig een afspraak bij een testcentrum. In de meeste gevallen kan dat telefonisch. 4. Met je code kan je naar een labo of naar een testcentrum om je gratis PCR-test te laten afnemen. Tegen 1 juli zullen er meer testcentra bijkomen. 
  • Opgelet: de PCR-testen met snel resultaat (binnen 3u) die in sommige centra (bv op luchthaven) worden aangeboden zijn duurder en worden ook niet terugbetaald!
 • Wat bij terugkeer naar België?

Daar is nog niet alles over beslist. Terugkeren uit een groene of oranje zone zal wel soepeler verlopen, dan een terugkeer vanuit een rode zone. Op dit moment loopt de vaccinatie in Europa als een trein en verschijnen er meer en meer groene/oranje zones. Dat zal jammer genoeg niet voor alle landen (binnen Europa) zo zijn. Hannibal houdt dit mee in de gaten.

Elke deelnemer/vrijwilliger zal een 'Public Health Passenger Locator Form' moeten invullen de dag voor terugkeer.

Terugkeer vanuit een groene/oranje zone zal kunnen zonder test of quarantaine (nog niet gepubliceerd in een Ministerieel Besluit).

Terugkeer vanuit een rode zone zal voor mensen die volledig gevaccineerd zijn (en die bij terugkeer > 14 dagen voordien hun laatste dosis hebben gekregen) kunnen zonder test of quarantaine. Wie nog maar deels of nog niet gevaccineerd is moet zich laten testen en dient in quarantaine te blijven tot het resultaat van de test negatief is. Deze test kan 72u voor afreis naar België of ten laatste binnen 2 dagen na terugkeer. (nog niet gepubliceerd in een Ministerieel Besluit)

COMMUNICATIE

 • Dat zal deze zomer nog belangrijker zijn dan anders. Wij houden jullie op de hoogte en jullie ons. Bij twijfel op vakantie of vragen zullen wij niet aarzelen om contact met jullie op te nemen en snel een beslissing te nemen.
 • Dat houdt in dat wij ook een beschikbaarheid van jullie verwachten en de bereidheid om bij twijfel het kind zo snel mogelijk op te halen op de vakantie. Dit in het belang van iedereen op de vakantie.

Heb je vragen, bezorgdheden of bepaalde verwachtingen? Aarzel dan nooit om met ons contact op te nemen.

Dat kan via info@hannibalvakanties.be of op 03 609 54 40.

Wij gaan voor een leuke en veilige zomer 2021.