Op vakantie met Hannibal

Aanbod

Voor al onze knotsgekke vakanties, surf je naar deze pagina! Vooraleer je een vakantie uitkiest, ga je best wel even na welke vakantie voor jou geschikt is.

Samen op vakantie
Hannibal laat jongeren met en zonder beperking samen een onvergetelijke tijd beleven. We rekenen op een begeleider per 1 à 2 deelnemers. Ontmoeting, ontspanning en plezier zijn het hoofddoel.
Lees meer over onze visie.

Beperking?
Elke vakantie richt zich op de specifieke noden van jongeren met een beperking. We delen onze vakanties op een heel speciale manier in. Hier kan je leren hoe!

Vrijwilligers
Hannibal steunt op een grote groep vrijwilligers. Zij zorgen voor een goed verloop van de Hannibalvakanties, de vormingen en de jaarwerking. De meeste vrijwilligers nemen een begeleiderstaak op. Ieder doet waar hij zich goed bij voelt: sommigen zijn heel bedreven in zorg en assistentie voor de deelnemers, anderen nemen graag de verantwoordelijkheid op binnen een groep, nog anderen zorgen voor animo tijdens toonmomenten, .... Verder zijn er nog logistieke medewerkers, koks en nachtwachten om de (binnenlandse) vakanties vlot te laten verlopen. Alle info kan je hier nalezen.

Team
Stafmedewerkers Nathalie, Lynn, Ellen, Joyce en Pieter leiden vanuit het secretariaat in Berchem alles in goede banen.
Bel of mail ons gerust als je vragen hebt.

Vrijwilligers VJR Hannibal