Informatie deelnemers

"Hannibal laat kinderen en jongeren, van 6 tot 30 jaar, met en zonder beperking, samen een heerlijke vakantie beleven"

Ook in 2023 streven we deze missie na: 245 vakantiegangers kunnen op vakantie, dankzij de inzet van 230 vrijwilligers en de 6 vaste medewerkers. We staan voor kwaliteitsvolle vakanties met extra aandacht voor de ondersteuningsnoden van elke deelnemer. Daarnaast hechten we belang aan een degelijk vormingsaanbod voor vrijwilligers. We moedigen participatie aan bij iedere vrijwilliger om onze werking te versterken.

Hannibal deelt zijn vakanties op volgens de ondersteuning die we kunnen bieden op verschillende domeinen. We proberen op die manier beter tegemoet te komen aan de noden van elke deelnemer en nog meer op maat te werken.

Sinds 2016 is ons inschrijvingsbeleid ook aangepast. We werken niet meer op basis van snelheid van aanmelden, maar op basis van loting. Dit omdat iedereen een gelijke kans verdient om met Hannibal op vakantie te gaan!

Algemene informatie

Assistentie en verzorging

Omkleden, wassen, medicatie, toilet, maaltijden... Als je hierbij hulp nodig hebt, kun je rekenen op de vrijwilligers. Heb je twijfels over de haalbaarheid van jouw verzorging? We bespreken graag met jou wat mogelijk is. Voor verpleegkundige zorgen kan er indien nodig een dienst voor thuisverpleging langskomen. Dit moeten je ouders/opvoeders zelf regelen in overleg met Hannibal.


Info over de deelnameprijs

De kostprijs van je vakantie is berekend op verwachte reële kosten. Bij inschrijving betaal je een voorschot van 30% van de deelnameprijs. Het precieze bedrag wordt vermeld in de bevestigingsmail nadat de vakantie is toegekend. Het saldo betaal je ten laatste op 31 mei. Schrijf je pas na 31 mei in, dan vragen we om de volledige deelnameprijs ineens te betalen.

Het tweede, derde... kind met een beperking uit hetzelfde gezin krijgt €50 korting op de deelnameprijs. Dit geldt alleen voor binnenlandse vakanties. Wordt je korting niet automatisch berekend? Neem contact met ons op, dan brengen we het in orde!

De kostprijs van een Hannibalvakantie is fiscaal aftrekbaar voor alle kinderen tot en met 11 jaar, en voor deelnemers met een zware beperking tot 17 jaar. Hannibal bezorgt een fiscaal attest. De meeste mutualiteiten betalen een deel terug van de deelnameprijs voor jeugdvakanties. Bezorg Hannibal het invuldocument van je mutualiteit, wij brengen het in orde na je deelname aan de vakantie.

Zit je te krap bij kas om de volledige vakantieprijs te betalen? Contacteer Iedereen Verdient Vakantie (bel gratis naar het nummer 1700) om te weten of je in aanmerking komt voor een erkenning.

Verzamelplaats

Hannibal voorziet geen vervoer naar binnenlandse vakanties. De verblijfplaats is de plaats van afspraak. Voor buitenlandse vakanties spreken we af op de vertrekplaats (bv. Berchem, het treinstation of de luchthaven).

Indeling van onze vakanties

Hannibal wil tegemoet komen aan de noden van de deelnemers en niet meer uitsluitend focussen op de beperking. We hebben de indeling van onze vakanties dan ook hieraan aangepast. Om dit duidelijk voor te stellen, hebben we de noden van de deelnemers ingedeeld in 6 categorieën: taalbegrip, kant-en-klaarheid, begeleiding, voorspelbaarheid, ADL en mobiliteit. Per deelnemer moeten deze categorieën bekeken worden, om daarna te kijken welke vakanties het best inspelen op de noden.


Hoe kies je de juiste vakantie?

 • Stap 1: Het onderzoeken van de noden

De bedoeling is dat je per categorie op de schaal aanduidt welke jouw noden zijn. Op basis daarvan worden in de volgende stap vakanties uitgesloten.

 • Stap 2: Vakanties uitsluiten

Wanneer je per categorie je noden aangeduid hebt, kan je op zoek naar een geschikte vakantie. Bij elke vakantie staat vermeld in welke mate ze tegemoet komt aan de verschillende noden, aan de hand van de bollen. Heb je bij een categorie meer bollen aangeduid dan het overzicht aangeeft? Dan wil dat zeggen dat die vakantie nietop jou is afgestemd. Voor die vakanties kun je niet kiezen.

Vb: Als je binnen de categorie ‘voorspelbaarheid’ 3 bollen aangeduid hebt, dan kan je niet mee op de vakanties met voorspelbaarheid 1 of 2, omdat we op deze vakanties minder voorspelbaarheid geven dan dat je nodig hebt.

Heb je slechts binnen één categorie een hogere score dan een bepaalde vakantie aanbiedt, neem dan contact met ons op en dan bekijken we wat mogelijk is.

 • Stap 3: De ideale vakantie

De ideale vakantie is de vakantie die het meest aansluit bij jouw noden en interesses. Per vakantie staat meer informatie over de activiteiten, de locatie… We maken onderscheid tussen een vaststaande en een variabele categorie: Een vaststaand aantal bollen betekent dat je meestapt in het concept dat Hannibal biedt. Bij een variabele categorie passen wij ons aan aan jouw noden. Heb je hulp nodig bij het bepalen van je ideale vakantie, dan helpen we je graag!

Vb: Je hebt binnen de categorie kant-en-klaarheid 1 bol ingekleurd, maar je wilt mee op een vakantie met kant-en-klaarheid 2. Voor deze vakantie is er dus enkel een infomoment waarbij je suggesties kan doen, maar de begeleiders bepalen de inhoud van de vakantie. Je werkt zelf geen activiteiten uit, dat kan enkel bij kant-en-klaarheid score 1. Door de keuze van de vakantie stap je mee in ons aanbod. Dit is een vaststaande categorie.

Vb: Je scoort 2 op de categorie ADL en wil mee op een vakantie waarbij we tegemoet komen aan ADL 1 tot 3. We passen de invulling van de categorie ADL aan op jouw maat. Dit is een variabele categorie.

Heb je de meest geschikte vakantie gevonden en voldoe je aan de voorwaarden, dan kan je hiervoor aanmelden. Kan je niet uit aan het nieuwe inschrijfsysteem? Neem contact op met ons, dan gaan we samen op zoek naar de ideale vakantie!

Inschrijven

Vooraf

 • Zoek de geschikte vakantie op basis van jouw noden en interesse… Heb je een vakantie naar jouw smaak gevonden, kijk dan nog eens goed na of je voldoet aan de voorwaarden (leeftijd,...). Twijfel je? Neem contact op met het secretariaat op 03 609 54 40.
 • Kijk daarna of er nog plaats is op jouw vakantie. Dit kan je doen na inloggen op je Hannibalaccount. Is er geen plaats meer, dan kan je je wel nog aanmelden voor de wachtlijst.

Aanmelden

Aanmelden kan via de website of via telefoon. Vanaf 2019 is het nodig om vooraf een Hannibalaccount aan te maken. We vragen om volgende gegevens door te geven: je naam, geboortedatum, vakantiekeuze, een eventuele reservekeuze (indien jouw gekozen vakantie volzet zou zijn), een telefoonnummer en een e-mailadres. Wil je voor een tweede vakantie aanmelden, dan kan dit na 15 maart. Nieuwe deelnemers kunnen zich enkel aanmelden na telefonisch contact met het secretariaat. Aanmelden kan vanaf vrijdag 13 januari. Je krijgt vier dagen de tijd om je te registreren (vrijdag 13/1/2023 vanaf 10u - zaterdag 15/1/2023 -  zondag 16/1/2023 - maandag 17/01/2023 tot 12u 's middags)

Opmerking 1: Snelheid van aanmelden is niet meer belangrijk! Je hoeft dus niet op een bepaald uur aan te melden.
Opmerking 2: Meerdere keren aanmelden voor de vakantie is niet nodig. Dit heeft geen invloed op jouw kansen en bezorgt ons veel extra werk. We vragen je dus met aandrang maar 1 keer in te schrijven.
Opmerking 3: We houden geen rekening met eerdere inschrijvingen, broers en zussen, leefgroepen… Een toegekende plaats kan ook niet doorgegeven worden aan een andere persoon.

Op maandag 24 januari, volgt de eerste toekenning. Later inschrijven kan natuurlijk ook, maar dan hanteren we de chronologische volgorde van aanmelden. Wil je voor een tweede vakantie aanmelden, dan kan dit pas na 15 maart. Na je aanmelding verschijnt er een bevestigingsscherm. Als je dit te zien krijgt, dan hebben we jouw aanmelding ontvangen. Krijg je dit niet, neem dan contact met ons op.

Toekennen

Binnen de week na je aanmelding gaat Hannibal in de eerste plaats na of je voldoet aan de vooropgestelde criteria, bijvoorbeeld leeftijd. Daarna volgt de toekenning op basis van de aanmeldingen en de plaatsen. Indien er te veel kandidaten zijn voor een plaats, gaan we over tot een loting. Deze loting gebeurt willekeurig door een computerprogramma op het secretariaat. Ben je er niet bij? Dan hoor je dit zeker van ons en bekijken we de verdere stappen. Aanmeldingen die ons bereiken vanaf na 12u op maandag 17/01/2023, verwerken we chronologisch.

Inschrijving afwerken

Ben je erbij? Je krijgt veertien dagen de tijd om betaling (voorschot 30%) en inlichtingenfiche in orde te brengen. Doe je dit niet binnen die termijn, dan vervalt jouw plaats. Aan personen die aanmelden na 31 mei, vragen we om het volledige bedrag meteen te betalen.

Bevestiging

Nadat we je betaling en inschrijfformulier verwerkt hebben, krijg je een schriftelijke bevestiging. Dat wil zeggen dat je officieel ingeschreven bent.

Specifieke informatie over je vakantie

Ten laatste twee weken voor de startdatum van je vakantie krijg je een infomail of –brief met alle praktische informatie.

Verzekering

Hannibal sluit voor iedereen een verzekering persoonlijke ongevallen en burgerlijke aansprakelijkheid af.

1. Verzekering ‘lichamelijke ongevallen’ 

 • Jij bent verzekerd voor lichamelijke ongevallen via JKVG vzw (Hannibal)
 • Er geldt een franchise van 50 € ( dit wil zeggen dat de kosten onder 50€ niet terugbetaald worden)

2. Burgerlijke aansprakelijkheid en rechtsbijstand

 • Bij een ongeval met een ‘dader’ en een ‘slachtoffer’ heeft de familiale verzekering van de ‘dader’ steeds voorrang, dit wil zeggen:
  De vakantieverantwoordelijke verwittigt het secretariaat en wij contacteren de ouders van de ‘dader’ om de procedure in gang te zetten, de ‘dader’ spreekt zijn familiale verzekering aan en het ‘slachtoffer’ spreekt zijn ‘rechtsbijstand privé leven’ aan om zijn schade te recupereren.
 • Indien 1 van de partijen geen eigen verzekering heeft, dan kan je steeds terugvallen op de verzekering ‘BA’ of ‘rechtsbijstand’ van JKVG.

Let wel dat de vrijstelling steeds voor de ‘dader’ is! Dit houdt in dat de dader steeds de kosten onder het bedrag van deze vrijstelling zelf zal moeten betalen, ook al komt de verzekering tussen in de schade. De vrijstelling wijzigt maandelijks, want deze is gekoppeld aan de consumptie-index. Op dit moment bedraagt deze vrijstelling 308,92 euro (index 4/2023).

We sluiten geen verdere verzekering (annulatie, compensatie en/of reisbijstand) af. Indien je dit toch wenst, verwijzen we je graag door naar onze verzekeringsmaatschappij induver. Zij bieden volgende interessante individuele reisverzekeringen aan:

 • Cancellation only is een annuleringsverzekering: een premie van 6,5 % van de totale reissom, met een minimumpremie van 25€  - meer info
 • Assistance only: 2,4 € per dag p.p. met een minimumpremie van 25€ - meer info
 • Travel Selection : 3 € per dag p.p. met een minimumpremie van 25€- meer info
 • Hulpverlening personen
 • Reisgoed
 • Reisongevallen

Opgelet : Dit is geen annulatieverzekering !

 • Exclusive Selection Europe: een premie van 7,9% van de totale reissom met een minimumpremie van 45€ - meer info
  • Hulpverlening personen
  • Annulering
  • Compensatiereis
  • Reisgoed
  • Reisongevallen

Mensen die graag dergelijke verzekering wensen af te sluiten, dienen volgende informatie te bezorgen aan verzekeraar induver Grobbendonk (dus niet aan Hannibalvakanties):

 • Naam verzekeringsnemer (persoon op wie de polis en de factuur komt)
 • Naam verzekerde (persoon die op reis gaat)
 • Adres
 • Geboortedatum
 • Reisbestemming
 • Reisperiode
 • Reissom
 • Gewenste verzekeringsformule

Annulatie


Art. 7: annuleringsvoorwaarden

Wanneer je inschrijft voor een Hannibalvakantie dan verwacht je van Hannibal een kwaliteitsvolle vakantie op maat van jou en de andere deelnemers.

Om dit te kunnen realiseren verwachten wij ook van jou de volgende zaken:

 • Dat je de betaling van het voorschot en het resterende saldo binnen de gevraagde termijn (voorschot binnen 2 weken na bevestiging van de inschrijving en het resterende saldo voor het einde van de maand mei) uitvoert.
 • Dat je de infofiche (bij het begin van de inschrijvingen) correct en tijdig (binnen 2 weken na bevestiging van de inschrijving) invult.
 • Dat je de medische update (voor de start van de vakantie) correct en tijdig (ten laatste 2 weken voor de startdatum van de vakantie) invult.

Lukt dit om de een of andere reden niet, laat ons dat dan zo snel mogelijk weten.

Hannibal kan het niet vervullen van de voorgaande zaken inroepen om de vakantiedeelname te annuleren met kosten.

Ook incorrecte of achtergehouden informatie op de infofiche of de medische update kan een reden zijn om de vakantiedeelname te annuleren met kosten.

Deze kosten bedragen 75% van het totaal verschuldigde inschrijfgeld ongeacht wanneer de annulering plaatsvindt.

Annulering vakantie door de vakantieganger

Als je om de een of andere reden gedwongen bent je vakantie te annuleren, verwittig Hannibalvakanties dan onmiddellijk en bevestig de annulering schriftelijk. Na het ontvangen van de e-mail of brief wordt er steeds een ontvangstbevestiging terug gestuurd. Deze geldt als definitieve bevestiging van de annulering.

Opgelet: het niet betalen van de deelnameprijs geldt op zich nooit als annulering. Om niet verplicht te kunnen worden tot betaling van de deelnameprijs bij niet-deelname aan de vakantie, is een tijdig en schriftelijk annulatieverzoek dus vereist. 

 • bij annulering binnen de 2 weken na het ontvangen van de bevestigingsmail betaal je geen annulatiekost
 • Bij annulering tussen 2 weken na bevestiging en 15 dagen voor vertrek betaal je 25% van het inschrijfgeld
 • bij annulering tot 15 dagen voor de start van de vakantie zal je 75% van het totale inschrijfgeld verschuldigd zijn

Bij wie niet annuleert en niet komt opdagen wordt het volledige inschrijfgeld aangerekend. 

Voor vliegreizen zijn de algemene voorwaarden van de betrokken vliegtuigmaatschappij van toepassing.

Een inschrijving is ook niet overdraagbaar. Als een deelnemer of vrijwilliger niet kan deelnemen voor de volledige periode van zijn vakantie, moet hij annuleren. Hannibalvakanties beslist of de plaats terug vrijgegeven wordt, en aan wie ze toegekend wordt.

Als de vakantieganger na bevestiging van inschrijving een wijziging vraagt, dan rekent Hannibalvakanties alle kosten aan die daardoor worden veroorzaakt.

Hannibal raadt ten stelligste aan om bij onzekerheid of medisch instabiele conditie een annulatieverzekering af te sluiten.

Annulering door overmacht

Om de kostprijs van de vakanties betaalbaar te houden voor iedereen, sluit Hannibal zelf geen annulatieverzekering af en kunnen we ook geen rekening houden met gevallen van overmacht. Wij raden je daarom aan om zelf een annulatieverzekering af te sluiten bij een eigen verzekeraar. Dit soort verzekeringen dekt jou in geval van overmacht omwille van familiale en/of medische redenen. Elke verzekering is anders, kijk dus altijd zeker goed na waarvoor ze dient en wat ze dekt.

Aanpassing of verbreking door Hannibal JKVG vzw

Deze info en veel meer kan je terugvinden in de algemene voorwaarden.

Aanbod

Alles duidelijk? Dan kan je ons aanbod bekijken!

Bijkomende vragen?

Is er nog iets niet duidelijk? Lees dan zeker onze veelgestelde vragen.

VJM Hannibal vakanties