Info vrijwilligers

Algemene informatie - KLIK HIER

Verwachtingen per vakantie

Hieronder kan je de verwachtingen per vakantie vinden.

Algemene informatie

Leeftijd

Als begeleider ben je minstens 16 jaar, voor een aantal vakanties minstens 18, 20 of 21. De leeftijdsgrens is 35 jaar. Voor andere functies ben je minstens 18 jaar.

Taken en verwachtingen

Per functie zijn er verschillende verwachtingen en taken. Daarnaast hebben we ook verwachtingen per vakantie.

Vrije plaatsen

Zal vanaf 2023 te volgen zijn op het portaal.

Info over de deelnameprijs

Hannibalvakanties zijn gratis voor vrijwilligers.

Verzamelplaats

Hannibal voorziet geen vervoer naar binnenlandse vakanties. De verblijfplaats is de plaats van afspraak. Voor buitenlandse vakanties spreken we af op de vertrekplaats (bv. luchthaven, carpoolparking, Hannibalhuis). Soms gaat een binnenlandse vakantie met de minibus naar de verblijfplaats, dan word je hiervan op de hoogte gebracht.

Verzekering

Hannibal sluit voor iedereen een verzekering persoonlijke ongevallen en burgerlijke aansprakelijkheid af.

1. Verzekering ‘lichamelijke ongevallen’

  • Jij bent verzekerd voor lichamelijke ongevallen via JKVG vzw (Hannibal)
  • Er geldt een franchise van 50 € ( dit wil zeggen dat de kosten onder 50€ niet terugbetaald worden)

2. Burgerlijke aansprakelijkheid en rechtsbijstand

  • Bij een ongeval met een ‘dader’ en een ‘slachtoffer’ heeft de familiale verzekering van de ‘dader’ steeds voorrang, dit wil zeggen:
    De vakantieverantwoordelijke verwittigt het secretariaat en wij contacteren (de ouders van) de ‘dader’ om de procedure in gang te zetten, de ‘dader’ spreekt zijn familiale verzekering aan en het ‘slachtoffer’ spreekt zijn ‘rechtsbijstand privé leven’ aan om zijn schade te recupereren.
  • Indien 1 van de partijen geen eigen verzekering heeft, dan kan je steeds terugvallen op de verzekering ‘BA’ of ‘rechtsbijstand’ van JKVG.
  • Let wel dat de vrijstelling van 250 euro steeds voor de ‘dader’ is! Dit houdt in dat de dader steeds de kosten onder 250 euro zelf zal moeten betalen, ook al komt de verzekering tussen in de schade.
  •  Hannibal sluit geen aparte verzekering af voor het gebruik van privé-wagens.

Indeling van onze vakanties

Hannibal wil tegemoet komen aan de noden van de deelnemers en niet meer uitsluitend focussen op de beperking. We hebben de indeling van onze vakanties dan ook hieraan aangepast. Om dit duidelijk voor te stellen, hebben we de noden van de deelnemers ingedeeld in 6 categorieën: taalbegrip, kant-en-klaarheid, begeleiding, voorspelbaarheid, ADL en mobiliteit. Per deelnemer moeten deze categorieën bekeken worden, om daarna te kijken welke vakanties het best inspelen op de noden. We verwachten dat je als vrijwilliger tegemoet komt aan deze noden. De volledige uitleg over de categorieën kan je vinden bij de informatie voor de deelnemers.

Hoe kies je de juiste vakantie?

Aan de hand van de beschrijving van de vakantie en het bollensysteem, kun je inschatten voor welk soort vakantie je inschrijft. We verwachten dan ook dat je een vakantie kiest die past bij jouw begeleidershouding, persoonlijkheid...Twijfel je of heb je meer info nodig over een bepaalde vakantie? Neem contact op met het secetariaat, we helpen je graag verder!

Inschrijven

Vooraf
Zoek de vakantie die voor jou geschikt is. Je kan zoeken op basis van periode, leeftijd van de deelnemers, de noden van de deelnemers… Heb je een vakantie naar jouw smaak gevonden, kijk dan of je voldoet aan de voorwaarden (bv. leeftijd, rijbewijs nodig...).
Kijk daarna naar de verwachtingen per vakantie. We hebben namelijk per vakantie andere verwachtingen van jou als begeleider. Zo kan het bijvoorbeeld zijn dat we vragen om met een minibus te rijden, assistentie te bieden, deel te nemen aan een voorbereidingsreis, (veel) activiteiten in elkaar te steken… Ook voor de verschillende functies hebben we verschillende verwachtingen.
Kijk daarna of er nog plaats is op de vakantie van jouw keuze. Dit kan je doen door in te loggen op je Hannibalprofiel of neem een kijkje op dit overzicht. Is er geen plaats meer, dan kan je je wel nog aanmelden voor de wachtlijst.

Drie keer ok? Dan kan je je aanmelden voor deze vakantie!

Aanmelden
Aanmelden kan via de website of via telefoon (036095440). Vanaf 2019 zal je een account moeten aanmaken alvorens aan te melden. Dit doe je door op 'Mijn Hannibal' te klikken rechts bovenaan de Hannibalsite. We vragen om volgende gegevens door te geven: je naam, geboortedatum, vakantiekeuze, een eventuele reservekeuze (indien jouw gekozen vakantie volzet zou zijn), een telefoonnummer en eventueel een e-mailadres. Wil je meerdere vakanties doen? Dan moet je je meerdere keren aanmelden.
Aanmelden kan vanaf dinsdag 22/11/2022 voor 2023. Je krijgt tot maandag 28/11/2022 12u de tijd om je te registreren. Op dinsdag 29/11/2022 volgt de eerste toekenning voor de zomer van 2023. Later inschrijven kan natuurlijk ook, maar dan hanteren we de chronologische volgorde van aanmelden (zie onder).

Wil je deze uitleg nog eens in detail lezen? Kijk dan even op deze pagina.

Toekenning
In de eerste plaats controleren we of je voldoet aan de vooropgestelde criteria (bv. leeftijd, rijbewijs nodig...). Nieuwe vrijwilligers zullen we opbellen om kennis te maken en bijkomende info te vragen (postadres, opleiding, eventueel attest animator, rijbewijs, speciale noden...).
Daarna volgt de toekenning op basis van de inschrijvingen en de plaatsen.
Indien er te veel kandidaten zijn voor een functie, gaan we over tot een loting. Deze loting gebeurt willekeurig door een computerprogramma op het secretariaat. De loting bepaalt ook de plaats op de wachtlijst. Inschrijvingen die ons bereiken na 12u op maandag 28/11/2022, verwerken we chronologisch.
Binnen een week na de toekenning krijg je een inschrijfmail. Via die e-mail verneem je op welke vakantie(s) we een plaats voor je vasthouden en krijg je de algemene voorwaarden. Ben je er niet bij? Dan hoor je dit zeker van ons en bekijken we de verdere stappen.

Je inschrijving afwerken
In de inschrijfmail vind je nogmaals de verwachtingen van jouw vakantie en een link naar jouw gegevens zoals die in onze database staan. Je controleert de gegevens, past indien nodig je gegevens aan en drukt op ok.

Inschrijving definitief?
Nadat we jouw gegevens controleerden, krijg je van ons een bevestigingsmail. Vanaf nu is je inschrijving definitief en reserveren we een plaatsje op de vakantie.

Bijkomende vragen?

Is er nog iets niet duidelijk? Lees dan zeker onze veelgestelde vragen of neem contact met ons op!

Ik heb nog een vraag: