Prijsbeleid

Hannibalvakanties is landelijk erkend jeugdwerk en wordt gesubsidieerd door de Vlaamse Overheid (Departement Cultuur, Jeugd en Media).

Deze subsidies dekken de algemene werkingskosten van Hannibal, zoals personeelskosten, huur van ons kantoor en magazijn, aankoop van materiaal, verzekeringen, ICT kosten, enzovoort.

De vakanties staan hier los van. Hannibal krijgt geen subsidies om de prijs voor vakanties kunstmatig laag te houden. Alle vakantiespecifieke uitgaven moeten dan ook gedekt worden door de deelnameprijs:

  • huur van de verblijven
  • voedingsbudgetten
  • activiteiten
  • huur van transportmiddelen
  • aankoop van vlieg- of treintickets

Vrijwilligers betalen niet voor de vakantie in ruil voor hun inzet en engagement, maar krijgen ook geen vergoeding (zoals soms het geval is bij andere organisaties).

De balans tussen uitgaven en inkomsten moet op zijn minst in evenwicht zijn, zodat we geen financieel verlies lijden. Idealiter is er een positieve marge van minimaal 10% zodat we in noodgevallen een vangnet hebben. Het niet kunnen plaatsvinden van buitenlandse reizen omwille van coronamaatregelen tijdens de zomer van 2020 is hier een ‘mooi’ voorbeeld van.

Het klopt dat de deelnameprijzen voor onze vakanties soms hoger zijn dan bij andere aanbieders. Hoe dit komt, heeft verschillende redenen: Sommige organisaties hebben eigen verblijven waardoor de huurkost wegvalt of kunnen met deelnemers terecht op een goedkoper kampterrein of een verblijf met slaapzalen.

Hannibal daarentegen moet steeds (en vaker) op zoek naar gespecialiseerde vakantieverblijven (toegankelijk, met aanwezigheid van hulp- en zorgmiddelen, voldoende individuele kamers, ...) die moeilijker te vinden en duurder zijn.

Om onze vakanties betaalbaar te houden zijn we al een aantal jaren partner van 'Iedereen verdient vakantie' (het vroegere Steunpunt Vakantieparticipatie). Zij vormen een portaal voor iedereen die op zoek is naar een vrijetijdsaanbod maar voor wie de deelnameprijs een drempel vormt.

Zo zullen we - via www.iedereenverdientvakantie.be - vanaf 2022 minimaal 15 vakantieplaatsen aanbieden aan de helft van de deelnameprijs. Dit geldt voor zowel binnen- als buitenlandse vakanties, ongeacht de 'normale' deelnameprijs. Wij passen zelf als organisatie de andere helft bij.

Iedereen verdient vakantie helpt ons te bepalen wie recht heeft op deze korting.

Vanaf 2022 zullen er ook 2 vakantieplaatsen bijkomen waarbij de korting hoger is dan 50% van de deelnameprijs. De prijs zal gebaseerd zijn op wat deelnemers kunnen betalen. Ook dit wordt bepaald via 'Iedereen verdient vakantie'. Elk jaar komt er een plaats bij zodat we in 2025 in totaal 5 plaatsen kunnen aanbieden..

Vanaf 2022 heeft Hannibal ook 3 plaatsen aan verminderd tarief voor haar kadervorming (animatorcursus en hoofdanimatorcursus).

Hannibal zal er de komende jaren naar streven om de deelnameprijzen stabiel te houden door in te zetten op extra financiering en sponsoring. Afhankelijk van verkregen giften zal het ook haar vakantieplaatsen aan verminderd tarief verhogen zodat nog meer kinderen en jongeren met een beperking kunnen genieten van een vakantie.

Hiervoor rekent Hannibal op de hulp van haar stakeholders en het brede publiek.

Momenteel loopt er al 2 jaar een veilingactie ten voordele van Hannibal dankzij 2 enthousiaste sympathisanten (Peter Van Dyck en Peter de Bruyn) . Dankzij hun inzet hebben wij in 2020 alleen al 8000 euro aan giften ontvangen. We kunnen hen hier alleen meer immens voor bedanken.