Schenk een vakantiedag

Algemeen

Hannibal vindt dat iedereen een vakantie verdient. Maar een vakantie kost nu eenmaal geld. Vakanties organiseren voor mensen met een beperking brengt nog extra kosten mee: aangepaste locaties en materiaal, intensieve omkadering, specifieke zorg en assistentie.

Om bij te passen voor deelnemers die de volledige vakantieprijs niet kunnen betalen, heeft Hannibal een solidariteitsfonds. Hannibal streeft ernaar om elk jaar minstens veertien plaatsen vrij te houden voor kinderen/jongeren die om financiële redenen of bijzondere moeilijkheden niet op vakantie kunnen. Zij kunnen deelnemen aan onze vakanties aan een sterk verminderde prijs. Het Steunpunt Vakantieparticipatie is onze partner om te bepalen welke jongeren hiervoor in aanmerking komen.

Elke gift, hoe klein ook, is welkom. Schenk jij een jongere een (stukje van een) vakantiedag? Misschien is je school of vereniging bereid om een actie op touw te zetten voor het goede doel? Je kan ook vrienden, familie of je werkgever uitnodigen om een gift te doen.

Shop ten voordele van Hannibal! De volgende keer dat je online aankopen doet, surf dan via de Trooperpagina van Hannibal. Een deel van je aankoopbedrag gaat integraal naar onze vereniging, zonder dat jij ook maar één cent extra betaalt! Super toch? Neem snel een kijkje op de website welke webshops deelnemen.

Steunen

Rekeningnummer voor giften:
JKVG Solidariteitsfonds Hannibal
BE72 789-5501450-16
IBAN BE72 7895 5014 5016
BIC GKCCBEBB
mededeling; gift + je naam + schenk een vakantiedag

Hieronder kan je een overzicht vinden van alle giften die ons bereikten:

Giften 2019-2020

Het overzicht van de giften voor 2019-2020 staat hieronder.

In 2020 kunnen we opnieuw:

  • 14 plaatsen via het Steunpunt Vakantieparticipatie aanbieden dankzij de vele giften
  • van lekker eten en drankjes genieten op de vakantieverblijven dankzij diverse lokale sponsors
  • dankzij alle gulle mensen en giften onze werking jaar na jaar bestendigen

Hele grote dankuwel hiervoor!